Thứ sáu, 10 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Từ VPBank nghĩ về môi trường làm việc hạnh phúc

Tu VPBank nghi ve moi truong lam viec hanh phucLot s kin ni b được Ngân hàng Vit Nam Thnh vượng (VPBank) t chc đ k nim 25 năm thành lp đang gây s chú ý ln. Cùng vi đó, cm t “người VPBank hnh phúc” được nhc đến ngày mt nhiu hơn trên mng xã hi.

Nhng con s n tượng

Na đu tháng 8/2018, VPBank t chc hàng lot s kin ln nh k nim 25 năm ngày thành lp ngân hàng. Đin hình như DIGI Show, mt trin lãm công ngh và trình din ngh thut t chc ti c Hà Ni và TP HCM, vi các con s “khng” như gn 6.000 người tham d, màn hình led rng 240m2. Trên mng xã hi, chui s kin thu hút gn 1 triu lượt theo dõi và 500 nghìn lượt tương tác trong chưa đy 1 tháng din ra. Đáng chú ý là đa s các s kin này, đu tư rt ln, mc đ hoành tráng không kém các chương trình chuyên nghip, li ch dành riêng cho cán b nhân viên ngân hàng này.

Ngay sau đó, trên mng xã hi tràn ngp nhng dòng cm xúc: “Thc s hnh phúc khi được là mt trong 23.000 VPBankers”; “Và chính sân chơi này đy chúng tôi đến gn nhau hơn, yêu quý nhau hơn”… Nếu đếm tng lượt like, reach ca tt c, chc chn s là con s đáng mơ ước ca bt c chiến dch truyn thông nào. Nhưng hiu qu truyn thông có phi mc tiêu duy nht mà doanh nghip này hướng ti?

Bí quyết ca VPBank

Nhng năm gn đây, văn hóa doanh nghip được nhc nhiu như mt th “quyn lc mm”, mt trong nhng bí quyết qun tr doanh nghip quan trng. Nói v văn hóa doanh nghip, các nhà nghiên cu cho rng văn hóa doanh nghip thường b nh hưởng t ba ngun: văn hóa dân tc; người lãnh đo; s hc hi, du nhp (theo doanh nhân, din gi H Trng Lai). Nếu các yếu t “văn hóa dân tc” và “s hc hi, du nhp” thường khó tác đng thì yếu t ý chí nhà lãnh đo, th hin qua tm nhìn và giá tr ct lõi ca doanh nghip được coi là có tính ch đng và có tính quyết đnh đi vi s thành công ca văn hóa doanh nghip.

Quay li trường hp VPBank, đơn v được vinh danh là mt trong 5 nơi làm vic hnh phúc nht ti Vit Nam. Đây cũng chính là doanh nghip gây chú ý bng chính các hot đng văn hóa doanh nghip sut gn 10 năm qua. Phi k đến các “thương hiu” như Sing & Dance, Miss & Mr, Trng Nguyên, VPShow, CLB nhiếp nh VP Zòm, CLB thin nguyn... Vài năm gn đây, VPBank còn có “đc sn” là các chương trình chinh phc th thách Fansipan, Tây Yên T, Tam Đo, Tú Làn... mang tên VPBank Commandos.

Như đã phân tích, văn hóa doanh nghip là cá tính doanh nghip, th hin phn nào ý chí người lãnh đo, nên nó bt buc phi “đo ni đóng giày” cho mi đơn v. Không có bt c công thc hay lý thuyết nào luôn đúng. Tuy nhiên, có th rút ra vài yếu t then cht t thành công ca VPBank.

Th nht, phi xây dng được triết lý và tính xuyên sut trong hot đng văn hóa doanh nghip. Ngay t năm 2010, Ban lãnh đo VPBank đã quyết đnh thành lp t d án Văn hóa Doanh nghip có s tham gia ca nhiu cán b lãnh đo cao cp. Ti nay văn hóa doanh nghip được coi là mt trong nhng yếu t to nên s thành công đáng chú ý ca VPBank thi gian qua.

Th hai là s tương tác hai chiu gia lãnh đo vi CBNV và ngược li. Không ch ý kiến đóng góp ca CBNV được gi ti tn tay lãnh đo, mà trong nhiu chương trình ni b, các cán b lãnh đo còn tham gia trình din trc tiếp trên sân khu hoc đ m hôi chinh phc th thách cùng nhân viên ca mình.

Th ba, s sáng to, mi m là thách thc và là áp lc mà nhng người thc hin luôn đi din. Mt thành viên BTC chương trình VPBank Commandos tâm s khi va hoàn thành hành trình chinh phc th thách Tú Làn: “Va đt chân v đim đích, tôi đã lp tc phi nghĩ ti hành trình cho năm tiếp theo, vi ‘đ máu’ phi ngày càng ‘nng đô’.”

Cui cùng, đó là vic ly nhân viên làm trung tâm. Nhiu doanh nghip thường xây dng chương trình ni b theo ý chí ch quan ca lãnh đo, hoc rp khuôn hình thc. VPBank thng trong “trn chiến văn hóa doanh nghip” chính là bi h luôn ly nhân viên làm trung tâm trong vic xây dng và duy trì hot đng ni b ca mình.

V ra mt triết lý không khó, điu khó nht chính là lan ta được nó ti mi thành viên trong t chc. Làm mt người hnh phúc đã khó, làm cho hàng chc ngàn người hnh phúc là c mt hành trình gian nan. Nhưng mt t chc có nhng nhân lc hnh phúc s ta ra mt năng lượng tích cc đ vươn ti thành công.

Xem 5595 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng