Thứ ba, 17 Tháng 9 2019
TIN MỚI

Eximbank áp dụng công nghệ của Infosys tăng cường quản trị rủi ro

Eximbank ap dung cong nghe cua InfosysHin Ngân hàng Xut nhp khu Vit Nam (Eximbank) đã trin khai gii pháp phn mm Infosys Finacle Core Banking đ thay thế h thng Core Banking đang s dng.

Ông Mitsuaki Shiogo - Giám đc D án Trin khai H thng Ngân hàng lõi - Core Banking ca Eximbank, cho biết: “Trước tình hình công ngh thông tin ngày càng phát trin mnh m, nhu cu s dng các sn phm dch v ngân hàng mang hàm lượng công ngh cao ca khách hàng ngày càng tăng, đòi hi Eximbank phi la chn cho mình gii pháp công ngh thích hp. Chính vì vy, Eximbank đã quyết đnh la chn gii pháp phn mm Core Banking là Finacle ca hãng Infosys, thuc b gii pháp Core Banking đa năng, cung cp các nghip v ngân hàng bán buôn, bán l, qun lý ngun vn và thương mi, có h tr x lý giao dch trc tuyến. Chúng tôi tin rng, trin khai gii pháp Core Banking mi s giúp Eximbank to nên đt phá trong khai thác sn phm dch v ngân hàng, phát trin thêm nhiu sn phm dch v mi, đc bit là qun lý ni b và qun lý ri ro cht ch, hiu qu hơn”.

Đánh giá v gii pháp, mi gii pháp phn mm có nhng ưu đim riêng, riêng Core Banking Finacle ca Infosys có nhng ưu đim là: ngân hàng d dàng làm ch quá trình vn hành h thng và phát trin sn phm, dch v trên toàn ngân hàng giúp tiết kim thi gian, ngun lc; kh năng x lý giao dch trc tuyến; h tr nhng yêu cu kinh doanh quc tế đa ngôn ng, đa tin t… và cho phép ngân hàng nâng cao các hot đng tp trung.

Ông Sajit Vijayakumar - Giám đc điu hành Infosys Finacle, cho biết: “Nn kinh tế Vit Nam đang trong quá trình tăng trưởng mnh m vi tim năng tr thành nhà cung cp toàn cu vi môi trường chính tr n đnh. Song song đó, các ngân hàng cũng tp trung phát trin công ngh hin đi đ đa dng hóa sn phm dch v cung cp cho khách hàng. Gii pháp phn mm Finacle s giúp Eximbank thun li và nhanh chóng hơn trong vic phát trin và ra mt sn phm dch v mi, to ra các dòng doanh thu mi cũng như h tr cho các hot đng nghip v ngày càng hiu qu hơn. Vi vic trin khai h thng này, Eximbank s gia nhp danh sách các ngân hàng dn đu v công ngh s ti Vit Nam và các t chc tài chính trên thế gii”.

Ông Mitsuaki Shiogo cũng chia s thêm, Finacle được phát trin bi công ty Infosys, mt công ty ln và uy tín t n đ. Nhiu ngân hàng ln trong khu vc Đông Nam Á đã s dng Finacle như: Ngân hàng DBS ti Singapore, Ngân hàng RCBC, China Bank ti Philippine, Ngân hàng TMB và GHB ti Thái Lan và mt s Ngân hàng ln trên Thế gii. Hin nay, Eximbank đang hoàn tt giai đon cui chy gi lp (Simulation) ngay trước khi vn hành chính thc (Go-live).

Xem 5801 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.