Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Sacombank có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2018

Sacombank vao top 3 doanh nghiep niem yetNgân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đã vinh d lt vào Top 3 doanh nghip niêm yết được nhà đu tư yêu thích nht năm 2018 trong chương trình Bình chn Doanh nghip niêm yết có hot đng Quan h nhà đu tư (Investor Relations - IR) tt nht năm 2018 do Vietstock phi hp vi báo Tài chính và Cuc sng (Fili.vn) thc hin.

Chương trình Bình chn Doanh nghip niêm yết có hot đng IR tt nht năm 2018 được trin khai vi mc tiêu nâng cao nhn thc v vai trò, tm quan trng cũng như thúc đy hơn na hot đng IR ti các doanh nghip, đng thi to cơ hi đ doanh nghip đánh giá li hot đng IR thông qua góc nhìn t cng đng nhà đu tư và cơ quan qun lý. Din ra t ngày 18/6/2018 đến ngày 18/7/2018, chương trình đã thu hút các nhà đu tư tham gia bình chn, đánh giá da trên các tiêu chí: doanh nghip ch đng, chp hành nghiêm túc các quy đnh v công b thông tin ca các cơ quan qun lý th trường chng khoán; được s tín nhim ca gii đu tư

Vi đnh hướng xây dng hình nh mt doanh nghip niêm yết minh bch, ci m, Sacombank không ngng n lc hoàn thin, chun hóa các thông tin theo chun mc quc tế đ có th nhanh chóng tr thành cu ni vi các đnh chế tài chính cũng như nhà đu tư trong và ngoài nước. Theo đó, Sacombank luôn công b các thông tin kp thi, chính xác, tuân th các quy đnh hin hành. Website Sacombank (www.sacombank.com.vn) cũng thường xuyên cp nht đy đ thông tin phc v nhà đu tư như: báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, thông tin v các hot đng kinh doanh, kế hoch và đnh hướng cho các giai đon sp ti… T đu năm 2018 đến nay, Sacombank đã t chc hơn 60 cuc gp g các nhà đu tư nhm gii đáp, phn hi thông tin v tình hình hot đng, kết qu kinh doanh.

Xem 1509 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.