Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
TIN MỚI
Maritime Bank ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với VNPT

Maritime Bank ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với VNPT

Ngày 8/8/2018, ti Hà Ni, Tp đoàn Bưu chính Vin thông Vit Nam (VNPT) và Ngân hàng Hàng hi Vit Nam (Maritime Bank) đã ký kết tha Thun hp tác toàn din gia hai bên, nâng mi quan h truyn thng ca hai bên lên mt tm cao mi.

Theo đó, hai bên s cùng xúc tiến các hot đng liên doanh, liên kết, góp vn đ h tr nhau m rng và phát trin hot đng kinh doanh, khai thác tt nht tim năng ca th trường, thế mnh trong lĩnh vc kinh doanh truyn thng ca mi bên trên cơ s quy đnh ca pháp lut hin hành.

VNPT s cung cp các dch v VT-CNTT và mt s dch v khác vi mc giá cnh tranh, ưu tiên v cht lượng dch v, đ an toàn, thi gian thiết lp, khôi phc và h tr k thut cho Maritime Bank. Đng thi cung cp các gói cước dch v vin thông (di đng VinaPhone, truyn hình theo yêu cu MyTV, internet MegaVNN, FiberVNN…) vi giá cước ưu đãi cho cán b, nhân viên Maritime Bank.VNPT cũng s h tr, tư vn cho Maritime Bank các gii pháp công ngh mi phù hp vi đnh hướng và nhu cu phát trin ca Maritime Bank. Hp tác cung cp các gii pháp thu h, chi h, dch v đi lý ngân hàng (Agent Banking) ti các đim giao dch ca VNPT.

Maritime Bank s hp tác vi VNPT trin khai cung cp các dch v thanh toán đin t vi VNPT Pay như: Kết ni Cng thanh toán MSB - VNPT Pay; MSB thu h hóa đơn dch v VNPT qua kết ni vi VNPT Pay; Dch v Ví đin t VNPT Pay, th đng thương hiu V-Point; SMS Brand Name, Voucher Data 3G… Maritime Bank cũng s cung cp các dch v tài chính, ngân hàng vi mc giá và cht lượng ưu tiên cho VNPT; Cung cp các sn phm tài chính cá nhân dành riêng cho cán b, nhân viên ca VNPT và các đi tác ca VNPT.

Đc bit, hai bên s cùng hp tác đ xây dng và trin khai các tin ích công ngh mi, ng dng CNTT, các chương trình đng khuyến mi mi dành cho khách hàng ca mi bên, như các gói ưu đãi v tài chính, tiêu dùng.VNPT và Maritime Bank s h tr ln nhau v h tng, dch v và tài chính đ đy mnh phát trin mng lưới, đim giao dch ca c hai bên; Cùng nhau nghiên cu và đu tư ngun lc (con người, tài chính…), đc bit là ngun lc v tài chính, công ngh đ đưa ra các gii pháp, công ngh gn lin h thng qun tr tài chính, th trường ca các bên.

Ông Huỳnh Bu Quang - Tng Giám đc Maritime Bank cho biết: “L ký kết hp tác hôm nay đã m ra cơ hi giúp Maritime Bank và VNPT tăng cường hp tác, tn dng được ti đa li thế, kinh nghim và năng lc chuyên môn ca tng đơn v. Vi tim lc và thế mnh ca mi bên, chúng tôi tin tưởng rng s hp tác này s mang li nhng li ích thiết thc cho các cán b nhân viên, khách hàng và đi tác ca hai bên”.

Nhân s kin này, Maritime Bank và VNPT chính ra mt ca Th đng thương hiu Vpoint - Maritime Bank. Đây là dòng th hi t đy đ nhng tính năng, tin ích thông minh ca th Vpoint và th Quc tế Maritime Bank Mastercard.

Xem 1400 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.