Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
TIN MỚI

M&A lĩnh vực ngân hàng: Tăng quy mô và nâng cao sức cạnh tranh

Hinh anh Hoat dong M ATheo các chuyên gia, các thương v M&A được thc hin bài bn, được kim soát cht ch, s giúp xây dng nên mt h thng ngân hàng lành mnh.

Nhiu tim năng

Nhìn li mt thp k ca M&A, trong danh sách các thương v đình đám và tiêu biu có ti 9 thương v trong lĩnh vc ngân hàng. Tính theo giá tr thì thương v ngân hàng tiêu biu nht là Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) ký hp tác toàn din và tr thành c đông chiến lược s hu 20% c phn ca VietinBank. Tiếp theo là Warburg Pincus đu tư hơn 370 triu USD vào Techcombank…

Ngoài ra có nhng thương v tiêu biu v tái cơ cu đ to đà phát trin mi như sáp nhp Ficombank và TinNghiaBank vào SCB; Mekong Bank sáp nhp vi Maritime Bank, MHB sáp nhp vào BIDV, DaiABank v vi HDBank, Sacombank mua li Southern Bank…

Thế nhưng 2 năm qua là quãng thi gian khá trm lng vi rt ít các thương v M&A trong lĩnh vc ngân hàng. Ch mt vài thương v M&A din ra nhóm ngân hàng ngoi như trường hp Shinhan Bank mua li mng bán l ca ANZ Vit Nam, VIB mua li mng bán l ca Commonwealth Bank... Theo nghiên cu ca Công ty AVM, ngành có t trng giá tr M&A ln nht trong năm 2017 là sn xut hàng tiêu dùng (57%), tiếp theo đó là ngành bt đng sn (27%), tài chính - ngân hàng ch có 4%.

M A linh vuc ngan hang tang quy mo va nang cao suc canh tranh 1

T trng giá tr M&A theo ngành 6 tháng 2018

Tuy nhiên, theo nhn đnh ca gii chuyên môn, M&A ngân hàng s khi sc hơn trong thi gian ti khi mà NHNN đang tích cc thc hin đ án tái cơ cu ngân hàng, đc bit là vic x lý các ngân hàng yếu kém. Các đnh chế tài chính quc tế ln cũng đang quan tâm ti các ngân hàng ni sau khi h thng ngân hàng Vit liên tc được các công ty xếp hng tín nhim ln nâng bc; các qu đu tư nước ngoài cũng t rõ ý đnh tham gia đu tư vào nhng ngân hàng ni có tim năng phát trin thông qua con đường mua c phiếu…

Bên cnh đó, mt trong nhng nguyên nhân khiến M&A trong lĩnh vc ngân hàng trm lng trong 2 năm va qua là do thiếu khung kh pháp lý. Thế nhưng đến nay khuôn kh pháp lý đã được hình thành, khi Lut Các TCTD sa đi năm 2017 cho phép hot đng sáp nhp, hp nht, chuyn nhượng toàn b c phn, phn vn góp đ tái cơ cu li TCTD. Theo TS.Cn Văn Lc, quy đnh này đã to cơ s quan trng đ thúc đy hot đng M&A trong lĩnh vc ngân hàng.

Đng quan đim này, ông Phm Văn Thinh - Tng giám đc Deloitte Vit Nam cũng d báo “tài chính ngân hàng cũng là lĩnh vc nhiu tim năng cho các hot đng M&A nh vic đy mnh quá trình tái cu trúc h thng ngân hàng trong thi gian ti”.

Áp lc, đng cơ và cơ hi

Theo TS. Cn Văn Lc, đng lc, đng cơ, mc tiêu và c cơ hi đ M&A ngân hàng sôi đng, đó là Chính ph đang yêu cu thúc đy quá trình tái cơ cu, trong đó bao gm phi x lý sm hơn, nhanh hơn các ngân hàng yếu kém và ngành Ngân hàng đang n lc thc hin Đ án 1058 v Cơ cu li h thng các TCTD gn vi x lý n xu giai đon 2016 - 2020.

Không nhng vy vic NHNN đang yêu cu các ngân hàng phi áp dng chun mc Basel II vi nhng yêu cu cao hơn v thanh khon, các t l an toàn vn… cũng là mt áp lc và đng lc khiến mt s NHTM phi tính đến bài toán sáp nhp đ “ln hơn”...

M A linh vuc ngan hang tang quy mo va nang cao suc canh tranh 2

Mt s thương v M&A ngân hàng tiêu biu

Trong khi theo các chuyên gia, các thương v M&A được thc hin bài bn, được kim soát cht ch, s giúp xây dng nên mt h thng ngân hàng lành mnh. Điu này cũng phù hp vi ch trương ca NHNN trong vic gim s lượng và tăng quy mô sc mnh ca các ngân hàng ni đ có th nâng cao sc cnh tranh vi các ngân hàng trong khu vc và quc tế.

“Trong năm nay hoc là trong thi gian ti na đến 2020, các thương v trong lĩnh vc ngân hàng s sôi đng hơn 2-3 năm qua”, ông Lc d báo và phân tích: Vi trin vng kinh tế vĩ mô n đnh, tăng trưởng mc khong 6,5%, cùng vi đó th trường chng khoán cũng được kỳ vng s phát trin mc đ khá và bn vng hơn, n đnh hơn. Đây cũng là điu kin và cơ hi cho các thương v M&A trong lĩnh vc ngân hàng.

Bên cnh đó ngành Ngân hàng Vit Nam hin nay vn còn nhiu tim năng và thu hút s quan tâm ca các nhà đu tưc bit, sau quá trình tái cơ cu sc khe ca h thng ngân hàng ngày càng ci thin, môi trường cnh tranh và khung pháp lý tt hơn.

Không ch là d báo, không khí sôi đng đã dn tr li trong lĩnh vc ngân hàng. Trong 6 tháng đu năm 2018, t trng M&A trong lĩnh vc tài chính - ngân hàng đã lên đến 19,06%. Thương v theo d kiến s được tiến hành sm nht là sáp nhp PGBank vào HDBank.

Đi sâu phân tích v các thương v trong lĩnh vc ngân hàng, ông Đng Xuân Minh - Tng giám đc Công ty AVM cho biết, các giao dch tp trung vào mua li các công ty tài chính tiêu dùng, công ty qun lý th, dch v tài chính… bi đây là nhng mng th trường Vit Nam còn nhiu tim năng và các nhà đu tư vn tiếp tc quan tâm trong thi gian ti.

Hot đng mua bán sáp nhp trong h thng ngân hàng din ra theo 3 phương thc:

- Các ngân hàng sáp nhp vi nhau. V cơ bn thì hin nay các ngân hàng đã sáp nhp đang hot đng n đnh và ngày càng có hiu qu hơn;

- Các tp đoàn, tng công ty thoái vn và chuyn nhượng các công ty tài chính cho các NHTM. Hin các công ty tài chính đã chuyn v NHTM cơ bn hot đng cũng tt hơn vì đúng vi chuyên môn ngành ngh và các công ty này có th da vào ngân hàng m, và có s cng hưởng gia dch v tài chính tiêu dùng vi dch v ngân hàng;

- Mt s ngân hàng chuyn nhượng c phn. Như ANZ chuyn nhượng mng bán l cho Shinhan Bank, hay mt s ngân hàng khác thì đi tìm kiếm các c đông chiến lược, TS.Cn Văn Lc cho biết.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 1902 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.