Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN

Hinh anh Hom thu gop yNgân hàng Nhà nước Vit Nam ly ý kiến ca các đơn v, t chc, cá nhân đi vi D tho Thông tư sửa đổi, bổ sung một s điu ca Thông tư s 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 ca Thng đc NHNN quy đnh v vic qun lý, vn hành và s dng H thng Thanh toán đin t liên ngân hàng Quc gia.

Ni dung chi tiết D tho Thông tư sa đi Thông tư 37 xem tại đây. Mi ý kiến tham gia ca các đơn v, t chc các nhân gi v Cc Công ngh thông tin - Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, 64 Nguyn Chí Thanh, Đng Đa, Hà Ni (Đin thoi: (024) 37751079; Fax: (024) 37733413; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Xem 1902 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.