Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Sacombank cho vay thấu chi tiêu dùng

Sacombank anh hoat dongNgân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đã trin khai sn phm “Vay thu chi tiêu dùng” nhm h tr tài chính cho khách hàng cá nhân có nhu cu chi tiêu, mua sm vượt s tin có trong tài khon thanh toán.

Khách hàng vay thu chi tiêu dùng không cn có tài sn bo đm, không phi tr phí khi tt toán khon vay trước hn, không cn đóng thêm phí duy trì tài khon thu chi và không cn phi đến ngân hàng mi khi có nhu cu vay. Vay thu chi tiêu dùng thun li cho tt c khách hàng, đc bit là khách hàng làm vic vào gi hành chính.

Khách hàng ch cn có tài khon nhn thu nhp hàng tháng m ti Sacombank và làm h sơ đăng ký s dng sn phm mt ln duy nht ti bt kỳ đim giao dch nào ca Sacombank là có th vay thu chi tiêu dùng vi mc vay ti đa 4 ln thu nhp (lên đến 150 triu đng), thi hn vay là 1 năm.

Khi tài khon ca khách hàng không đ đ thanh toán cho các hóa đơn mua sm, s dng dch v trc tuyến hoc ti các đim chp nhn th; chuyn khon 24/7 hoc thanh toán hóa đơn đin/nước/cáp/internet/đin thoi qua Ngân hàng đin t thì Sacombank s chi ngay lp tc tin trong mc vay đ thanh toán giúp khách hàng.

Khách hàng không cn phi đến ngân hàng đ tr tin vay vì Sacombank s ch đng trích thu vn vay ngay khi tài khon ca khách hàng có tin, riêng tin lãi tính trên s ngày thc tế thu chi s được Sacombank trích thu đnh kỳ hàng tháng t tài khon ca khách hàng.

Bên cnh Vay thu chi tiêu dùng, Sacombank còn cung cp nhiu sn phm cho vay phc v nhu cu đi sng không cn tài sn bo đm vi nhiu tin ích riêng dành cho các nhóm khách hàng khác nhau như: Vay tiêu dùng nhanh trong 4 gi dành cho khách hàng có thu nhp t 5 triu đng/tháng; Vay mua xe máy vi mc h tr lên đến 90% giá tr xe; Vay tiêu dùng hưu trí dành cho khách hàng đang hưởng chế đ hưu trí/tr cp bo him xã hi…
Xem 5227 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.