Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
TIN MỚI

TCTD cần sắp xếp lại để nâng cao quản trị

TCTD can sap xep lai de nang cao quan triNgày 8/8, ti Din đàn M&A Vit Nam 2018 vi ch đ "Bước ngot mi. K nguyên mi" đang din ra ti TP.H Chí Minh, Phó Th tướng Vương Đình Hu cho biết Chính ph đang tp trung ch trương đy mnh x lý, tái cơ cu li các t chc tín dng.

Đi vi ngân hàng thương mi, Chính ph khuyến khích mua bán sáp nhp các ngân hàng nh, các t chc tín dng nh vào các ngân hàng ln. Hin nay, s lượng t chc t chc tín dng (TCTD) Vit Nam đang còn nhiu, vì vy chúng ta cn sp xếp li đ nâng cao qun tr, Phó Th tướng nhn mnh.

Chính ph cũng đang tiến hành hoàn thin các lut liên quan đến kinh tế nói chung cũng như tài chính nói riêng. Trong đó, Phó Th tướng đc bit nhn mnh ti Ngh quyết 42 v x lý n xu và lut sa đi b sung v tín dng, theo Phó Th tướng đây là hai cơ s pháp lý quan trng cho h thng tín dng Vit Nam thi gian ti.

Sp ti đây, Chính ph cũng t chc c phn hóa và thoái vn các Ngân hàng thương mi Nhà nước. "Mt trong nhng ngân hàng ln nht Vit Nam là Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) có l trình IPO vào năm 2019. Còn đi vi Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit nam (BIDV) và Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) có ch trương bán bt vn cho các nhà đu tư trong và ngoài nước thông qua phát hành. Hin đã có nhng thương tho vi các ngân hàng và đi tác quan tâm đến thương v này", Phó Th tướng nói. Chính ph đt mc tiêu t nay đến 2020 cơ bn phi hoàn thành chương trình thoái vn nói trên.

Mt khác, Chính ph cũng s bán và chuyn giao bt buc các ngân hàng yếu kém đã mua li hay các t chc tín dng đang trong kim soát đc bit theo quy đnh ca Lut TCTD mi sa đi như Ngân hàng Đi dương (Oceanbank), Ngân hàng Xây dng (CB)… tái cơ cu mt s ngân hàng yếu kém trong din kim soát đc bit.

Đng thi, ti đây Chính ph s hết sc hn chế, có th nói là không cp thêm giy phép cho ngân hàng 100% vn nước ngoài ti Vit Nam, cho phép mt nhà đu tư nước ngoài được mua và s hu mt ngân hàng yếu kém trong din tái cơ cu tr thành ngân hàng 100% vn nước ngoài. Rt nhiu nhà đu tư, t chc tài chính trong và ngoài nước quan tâm đến các t chc tín dng nói trên.

Xem 1963 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.