Thứ năm, 25 Tháng 2 2021
TIN MỚI
Face++: Xu hướng công nghệ "hot" 2018

Face++: Xu hướng công nghệ "hot" 2018

Công ngh nhn dng khuôn mt (Face++) là mt trong nhng công ngh tiên tiến nht hin nay. Công ngh này đang được áp dng ngày càng ph biến trong đi sng.

Công ngh thanh toán mi

Đ bt kp tiến b công ngh ng dng trên đin thoi thông minh, mi đây Ant Financial - đơn v điu hành nn tng thanh toán đin t Alipay đã gii thiu H thng “Smile to Pay”. H thng này cho phép khách hàng (KH) thanh toán bng nhn din khuôn mt.

Theo đó, khi KH mua sm có th xác thc thanh toán bng cách quét gương mt thông qua h thng thanh toán “Smile to Pay”. Vic này ch mt t 1 đến 2 giây đ thc hin xong giao dch.

Công ngh nhn din khuôn mt ca Ant Financial được kết hp gia camera 3D và thut toán nhn din s ging nhau. Điu này cho phép nhn din chính xác, k c khi KH đang trang đim hay đi tóc gi. ng dng “Smile to Pay” cũng có th ngăn chn hiu qu hành vi s dng nh hay video ca người khác đ la đo h thng.

C th hơn, “Smile to Pay” s dng công ngh Face++ do Startup Megvii phát trin. H thng này s dng mt camera 3D được gn trên màn hình cm ng ti ki-t bán hàng. Trong ln mua hàng đu tiên, KH phi đăng ký bng cách nhp s đin thoi ti “Smile to Pay” và đ cho ng dng quét khuôn mt và chp nh. Sau bước này, mi thanh toán s tr nên đơn gin và nhanh chóng. KH ch cn mua hàng và đng trước H thng “Smile to Pay” và “cười” là hoàn tt quá trình thanh toán. Tt nhiên, KH phi đang s dng tài khon Alipay ca Ant Financial.

Vi ng dng trên, cho dù KH có th b quên ví tin, quên th ngân hàng hay đin thoi thì vn có th mua sm ti nhng đa đim chp nhn thanh toán qua tài khon Alipay.

Ngày càng ph biến

Không ch ng dng trong thanh toán mua hàng, công ngh Face++ đang được phát trin cho nhiu mc đích thương mi khác.

Ti Trung Quc, Face++ được áp dng khá rng rãi. Du khách ti th trn Wuzhen s không phi mua vé nh h thng kim soát bng công ngh nhn din khuôn mt ti cng.

Hay ti các sân bay ca M, công ngh Face++ cũng đang được trin khai. Sân bay s dng h thng nhn din khuôn mt đ xác đnh danh tính người s hu visa khi h ri khi quc gia. Hành khách s được chp nh ngay trước khi lên máy bay, đ đi chiếu vi hình nh trên visa. Nếu không trùng khp vi d liu h thng, rt có th hành khách này là nhp cnh bt hp pháp.

Vi công ngh Face++, trong tương lai người ta kỳ vng s không còn cnh các hành khách xếp hàng dài ch kim soát an ninh ti sân bay. Công ngh nhn din khuôn mt s giúp hành khách qua cng an ninh mt cách nhanh chóng. Hành khách s được quét gương mt lúc kim tra.

Cui năm 2017, cnh sát Đc cũng đã lp đt camera áp dng công ngh Face++ ti sân bay Berlin đ gia tăng kh  năng  phát  hin  đi  tượng  trong danh sách b tình nghi là khng b. Hay ti Sân bay Changi (Singapore), gii chc cũng đã áp dng công ngh này ti nhà ga mi khánh thành. Australia cũng đang đu tư mnh cho công ngh nhn dng khuôn mt ti tt c sân bay quc tế ca quc gia này.

Ti Macao - Trung Quc, KH mun rút tin mt t máy ATM s được yêu cu nhìn thng vào camera trong 6 giây đ công ngh Face++ nhn dng khuôn mt kim tra và đi chiếu. Sau đó ATM mi chp thun hay không chp thun cho KH thc hin giao dch.

Mi đây nht là Ngân hàng HSBC cũng đã cho phép KH s dng công ngh Face++ trong vic truy cp ng dng ngân hàng di đng, giúp đy nhanh tc đ truy cp tài khon đng thi tăng tính bo mt.

Công ngh Face++ đang phát trin không ngng và có tác đng không nh đi vi các hot đng ca đi sng con người. Công ngh này đang là xu hướng công ngh “hot” trong năm 2018 bi nhng ng dng t Face++ giúp cho hot đng ca con người tr nên  tin ích và hiu qu hơn.

Xem 16998 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 08-08-2018 6:15 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng