Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Thông tư số 39

Hinh anh gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Vit Nam ly ý kiến ca các đơn v, t chc, cá nhân đi vi D tho Thông tư sa đổi, bổ sung một s điu khon ca Thông tư s 39/2013/TT-NHNN quy đnh v xác đnh, trích lp, qun lý và s dng khon d phòng ri ro ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam.

Ni dung chi tiết D tho Thông tư xem tại đây Ph lc xem tại đây. Mi ý kiến tham gia ca các đơn v, t chc các nhân gi v Phòng Chế đ, V Tài chính Kế toán - Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, 25 Lý Thương Kit, Hoàn Kiếm, Hà Ni (Đin thoi:024.38268775; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Xem 1054 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.