Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Agribank Đống Đa bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Tây thông báo bán đu giá tài sn bo đm. Thi gian đu giá: ngày 16/8/2018.

Mô t v tài sn:

Tài sn th nht: Bt đng sn theo giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s CI 704539, s vào s cp giy chng nhn CS - LB 07722 do S Tài nguyên và môi trường - thành ph Hà Ni cp ngày 22/5/2017.

Nơi có/đ tài sn: ti tha đt s 289-1, t bn đ s 02, đa ch: Ngc Trì, Thch Bàn, qun Long Biên, thành ph Hà Ni (hin ti là s 1 ngõ 185 Thch Bàn).

Giá khi đim:9.509.500.000 đng (Bng ch: Chín t, năm trăm linh chín triu, năm trăm nghìn đng).

Tài sn th hai: Bt đng sn theo giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s CI 704540, s vào s cp giy chng nhn CS - LB 07721 do S Tài nguyên và môi trường - thành ph Hà Ni cp ngày 22/05/2017.

Nơi có/ đ tài sn: ti tha đt s 289-2, t bn đ s 02, đa ch: Ngc Trì, Thch Bàn, qun Long Biên, thành ph Hà Ni (hin ti là s 1 ngõ 185 Thch Bàn).

Giá khi đim: 9.730.500.000 đng (Bng ch: Chín t, by trăm ba mươi triu, năm trăm nghìn đng).

Kế hoch t chc: Niêm yết vic đu giá tài sn t ngày 27/07/2018 ti:

+ Tr s Công ty CP Auction House - Hà Ni đng thi là nơi t chc bán đu giá.

+ UBND phường Thch Bàn.

+ Thông báo công khai vic đu giá tài sn: 02 ln trên Báo in - Báo đu thu vào các ngày 27/07 và 01/08/2018.

- Thi gian, đa đim xem tài sn đu giá: đến ngày 13/08/2018 ti Nơi có tài sn đu giá.

- Thi gian, đa đim bán h sơ tham gia đu giá: đến ngày 13/08/2018 ti Tr s T chc đu giá tài sn.

- Tin mua h sơ đăng ký tham gia đu giá: 500.000 đng.

- Tin đt trước tham gia đu giá: 900.000.000 đng (Bng ch: Chín trăm triu đng).

- Thi gian, đa đim, cách thc đăng ký tham gia đu giá: mi cá nhân, t chc đáp ng đy đ điu kin theo quy đnh pháp lut liên h và đăng ký tham gia đu giá trc tiếp ti tr s Công ty CP Auction House - Hà Ni đến ngày 13/08/2018.

- Thi gian, đa đim t chc cuc đu giá: Ngày 16/08/2018 ti tr s Công ty CP Auction House - Hà Ni.

- Hình thc du giá: đu giá bng b phiếu trc tiếp ti cuc đu giá.

- Phương thc đu giá: Phương thc tr giá lên.

Thông tin chi tiết, liên h:

- Agribank Chi nhánh Đng Đa. Đa ch: S 211, Xã Đàn, phường Nam Đng, Đng Đa, Hà Ni.

- Công ty c phn Auction House - Hà Ni. Đa ch: 106 A8 Đm Tru, phường Bch Đng, qun Hai Bà Trưng, thành ph Hà Ni. Đin thoi: 0246.293.0236 - 01289.209.951.

Xem 5436 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.