Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
TIN MỚI

VietinBank Đông Anh lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau giaNgày 03/8/2018, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) chi nhánh Đông Anh ra Thông báo s 333/TB-NHCTĐA thông báo v vic la chn t chc bán đu giá tài sn bo đm.

Đơn v có tài sn:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Vit Nam - Chi nhánh Đông Anh

- Đa ch: T 4, th trn Đông Anh, huyn Đông Anh, TP. Hà Ni

Tài sn bán đu giá: Tài sn cn bán đu giá là: Quyn s dng đt, din tích 100,2 m2, hình thc s dng: S dng riêng, thi hn s dng: Lâu dài, mc đích s dng: Đt ti nông thôn, thuc tha đt s: 59(1), t bn đ s: 34. Đa ch: Thôn Đìa, xã Nam Hng, huyn Đông Anh, TP. Hà Ni. Giy chng nhn Quyn s dng đt s BG 109548, s vào s cp GCN: 1458.QĐUBND.2011 CH.00409.2011 do UBND huyn Đông Anh cp ngày 6/5/2011, mang tên bà Vũ Bích Thúy.

Giá khi đim: 1.300.000.000 đng (bng ch: Mt t ba trăm triu đng)

(Giá trên không bao gm thuế giá tr gia tăng)

Tiêu chí la chn T chc đu giá tài sn:

- Có cơ s vt cht, trang thiết b cn thiết bo đm cho vic đu giá đi vi loi tài sn đu giá.

- Có phương án đu giá kh thi, hiu qu.

- Có năng lc, kinh nghim và uy tín ca T chc đu giá tài sn.

- Thù lao dch v đu giá, chi phí đu giá tài sn phù hp.

- Có tên trong Danh sách các T chc đu giá tài sn do B Tư pháp công b.

- Các tiêu chí khác (phù hp vi tài sn đu giá do người có tài sn đu giá quyết đnh).

Thi gian, đa đim np H sơ đăng ký tham gia t chc đu giá:

- Thi gian: Trong thi hn 02 ngày k t ngày đăng thông báo.

- Đa đim np H sơ: VietinBank Đông Anh. Đa ch: T 4, th trn Đông Anh, huyn Đông Anh, TP. Hà Ni.

Thông tin chi tiết, liên h: Ông Đàm Thế Xuân - Trưởng phòng Tng hp, VietinBank Đông Anh. SĐT: 093.466.6899; Phòng Tng hp, VietinBank Đông Anh. SĐT: 024.3965.5282. Đa ch: T 4, th trn Đông Anh, huyn Đông Anh, TP. Hà Ni.

Xem 3077 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.