Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Agribank Hà Tây bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Tây thông báo bán đu giá tài sn bo đm. Thi gian đu giá: 09h00 ngày 18/8/2018.

Mô t v tài sn:

Đơn v có tài sn: Công ty qun lý tài sn ca các t chc tín dng Vit Nam.

Đơn v được y quyn: Agribank Chi nhánh ng Hòa Hà Tây. Đa ch: Th trn Vân Đình, huyn ng Hòa, thành ph Hà Ni.

Tài sn đu giá là: Quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt ti tha đt s 574, t bn đ s 07, din tích 447,6 m2, đa ch tha đt: xã Đng Tiến, huyn ng Hòa, tnh Hà Tây (nay là thành ph Hà Ni) theo giy chng nhn quyn s dng đt s AK 773831, s vào s cp giy chng nhn quyn s dng đt H00813 do do UBND huyn ng Hòa, tnh Hà Tây cp ngày 15/10/2007, cho ông Nguyn Văn Bình. Hình thc s dng: s dng riêng 447,6 m2, s dng chung 0 m2, mc đích s dng đt: Đt , thi hn s dng: lâu dài, ngun gc s dng đt: Nhà nước công nhn quyn s đng đt.

Ngun gc tài sn: Tài sn thế chp, bán đu giá đ tr n vay ca ông Nguyn Văn Bình và bà Cn Th Hng Liên.

Giá khi đim ca tài sn: 2.223.000.000 đng (Bng ch: Hai t, hai trăm hai mươi ba triu đng chn).

Giá khi đim chưa bao gm thuế GTGT (nếu có). Khách hàng trúng đu giá t chu các chi phí trong vic đăng ký chuyn nhượng quyn s hu, quyn s dng tài sn theo quy đnh ca pháp lut hin hành (các khon tin trên không năm trong giá bán tài sn).

Kế hoch t chc bán đu giá:

- Tin đt trước: 222.000.000 đng (Bng ch: Hai trăm hai mươi hai triu đng).

- Tin mua h sơ tham gia đu giá: 500.000 đng/1 b h sơ.

- Thi gian, đa đim, cách thc đăng ký tham gia đu giá: Khách hàng mua và np h sơ trc tiếp ti Tr s Công ty CP đu giá Hà Đông t ngày thông báo đến hết ngày 15/08/2018 (trong gi hành chính).

- Thi gian xem tài sn: Ngày 13 và 14/8/2018 (trong gi hành chính).

- Đa đim xem tài sn: Xã Đng Tiến, huyn ng Hòa, thành ph Hà Ni.

- Thi gian np tin đt trước: Trong các ngày 15, 16, 17/08/2018 (trong gi hành chính).

- Hình thc, phương thc đu giá: Hình thc b phiếu trc tiếp ti cuc đu giá, phương thc tr giá lên.

- Thi gian t chc cuc đu giá: Vào hi 09h00 ngày 18/08/2018.

- Đa đim t chc cuc đu giá: Tr s UBND xã Đng Tiến, huyn ng Hòa, thành ph Hà Ni (d kiến).

- Điu kin tham gia đu giá: Các t chc, cá nhân đã np h sơ tham gia đu giá, tin đt trước và không thuc trường hp không được đăng ký tham gia đu giá theo quy đnh ti khon 4 Điu 38 Lut đu giá tài sn.

Thông tin chi tiết, liên h:

- Tr s chính Agribank Chi nhánh huyn ng Hòa Hà Tây. Đa ch: th trn Vân Đình, huyn ng Hòa, thành ph Hà Ni. Đin thoi: 0243.388.2256, fax 0243.3882.264. Đu mi liên h: bà Đoàn Th Thu Hương - Phó Trưởng phòng ph trách phòng Tng hp - đin thoi: 094.419.7755 / 0166.666.0663.

- Công ty CP đu giá Hà Đông. Đa ch: Tng 4, s CL-17 Khu nhà lin k Thanh Bình, 114 Thanh Bình, phường M Lao, qun Hà Đông, thành ph Hà Ni. Đin thoi: 0242.324.2288.

Xem 3189 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.