Thứ hai, 06 Tháng 4 2020
TIN MỚI
Mời tham dự hội thảo “Tầm quan trọng và ứng dụng phân tích dữ liệu trong lĩnh vực ngân hàng”

Mời tham dự hội thảo “Tầm quan trọng và ứng dụng phân tích dữ liệu trong lĩnh vực ngân hàng”

Từ 08h00 - 11h45, ngày 14/08/2018 (Th ba), Hip hi Ngân hàng Vit Nam (VNBA) phi hp vi t chc Smart Train, được s h tr ca Hip hi Kế toán Qun tr Hoa Kỳ (IMA) t chc hi tho vi ch đ “Tm quan trng và ng dng phân tích d liu trong lĩnh vc ngân hàng”. Mi đi din các t chc hi viên tham d.

Đa đim: Hi trường tng 21 - Tòa nhà BIDV Tower, tháp A Vincom, s 191 Bà Triu, Hai Bà Trưng, Hà Ni.

Mc tiêu hi tho: Cp nht nhng nh hưởng công ngh đến lĩnh vc kế toán - tài chính và chia s các khó khăn, thách thc trong vic phân tích d liu kinh doanh cũng như các gii pháp h tr. Ngoài ra, hi tho còn đem ti các chia s kinh nghim v gii pháp qun lý d liu cho ngành kế toán - tài chính và to các báo cáo qun tr dành cho cp lãnh đo.

Thành phn tham d: Thành viên Hi đng qun tr, Ban Điu hành, Giám đc tài chính, trưởng phòng tài chính, kế toán trưởng; chuyên viên các phòng, ban kế toán - tài chính, kim soát ni b, kim toán ni b, qun tr ri ro.

Đăng ký tham d: Các đơn v có nhu cu c cán b và đăng ký danh sách tham d hi tho trước ngày 12/8/2018 theo mu Phiếu đăng ký (đính kèm) và gi theo đường bưu đin, Fax hoc đin thoi theo đa ch sau:Trung tâm đào to - Hip hi Ngân hàng Vit Nam, s 193 Bà Triu, qun Hai Bà Trưng, Hà Ni (Điện thoại: 024 38 218 682; Fax: 024 39 740 427. Liên h: Ch Vũ Hà Huyn. ĐT: 0988.649.288. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Chi tiết chương trình hi tho (đính kèm).

Xem 9914 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng