Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

Tuyen truyen bao ve chu quyen phat trien ben vung bien dao Viet NamĐ án tuyên truyn bo v ch quyn và phát trin bn vng bin, đo Vit Nam giai đon 2018-2020 được Th tướng Chính ph phê duyt tại Quyết đnh 930/QĐ-TTg.

Đ án trên được trin khai ti các tnh, thành ph trc thuc trung ương và mt s quc gia có đông người Vit Nam sinh sng, làm vic và hc tp; các quc gia có quan h hu ngh truyn thng vi Vit Nam vi mc tiêu mi người dân được cung cp thông tin v đường li, ch trương ca Đng, chính sách pháp lut ca Nhà nước qua các phương tin thông tin đi chúng v bin, đo Vit Nam; đc bit chú trng tuyên truyn cho người dân các đa phương ven bin trong vic khai thác, s dng và gìn gi tài nguyên, môi trường bin, đo.

90% giáo viên dy môn lch s, đa lý trong các trường trung hc ph thông, trung hc cơ s; phóng viên, biên tp viên các cơ quan báo chí, xut bn trung ương và đa phương; cán b cơ s Truyn thanh, Truyn hình cp huyn, Đài truyn thanh cp xã được tp hun, bi dưỡng, cp nht kiến thc, k năng tuyên truyn v đường li, ch trương ca Đng, chính sách pháp lut ca Nhà nước v bin, đo Vit Nam.

100% sinh viên các trường đi hc, cao đng, trung cp, trung hc ph thông, trung hc cơ s được cung cp thông tin, kiến thc v ch quyn bin, đo Vit Nam.

Đ án s tp trung tuyên truyn, ph biến nhng ni dung sau:

1- Đường li, ch trương ca Đng, chính sách, pháp lut ca Nhà nước liên quan đến bin, đo.

2- Các văn bn pháp lut quc tế, tha thun song phương và đa phương gia Vit Nam vi các quc gia, các t chc quc tế có liên quan đến bin, đo.

3- Nhng chng c lch s, pháp lý khng đnh ch quyn bin, đo ca Vit Nam đi vi 2 qun đo Trường Sa và Hoàng Sa; v trí, vai trò, tim năng ca bin, đo Vit Nam.

4- Phát trin kinh tế bin, đo, đc bit là nhng ngành kinh tế mũi nhn như: Khai thác và chế biến du khí, kinh tế hàng hi, khai thác và chế biến hi sn, du lch bin và kinh tế đo, xây dng các khu kinh tế, khu công nghip tp trung và khu chế xut ven bin gn vi phát trin các khu đô th ven bin; bo v môi trường.

5- Giáo dc cho ngư dân v các quy đnh pháp lut trong hot đng thy sn như: Nuôi trng, thy, hi sn, đánh bt xa b, hu cn ngh cá…; chuyn dch cơ cu kinh tế bin nhm thu hút mnh hơn các ngun lc đu tư, bo v ch quyn bin, đo; ng phó vi ri ro, tìm kiếm cu nn, cu h, d báo ngư trường, thi v, thi tiết, đi tượng đánh bt; chính sách khuyến khích ngư dân đnh cư lâu dài; gương cá nhân, tp th tiên tiến, đin hình trong các hot đng sn xut, kinh doanh và tham gia bo v ch quyn bin, đo.

Xem 9759 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.