Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
TIN MỚI
Ngành Ngân hàng chia sẻ khó khăn với nhân dân Lào vùng lũ Attapeu

Ngành Ngân hàng chia sẻ khó khăn với nhân dân Lào vùng lũ Attapeu

Ngày 27/7/2018, ti Hi ngh song phương ln th 7 gia Ngân hàng Nhà nước Vit Nam và Ngân hàng Cng hòa Dân ch Nhân dân Lào, Thng đc Lê Minh Hưng đã trao s tin 2,3 t đng đ h tr Chính ph và nhân dân Lào khc phc hu qu lũ lt ti tnh Attapeu.

S tin tương đương khong 100.000 Đô la M, được Thng đc vn đng các ngân hàng thương mi có hot đng ti Lào ng h, đã được trao cho Thng đc NHCHDCND Lào Somphao Phaysith đ chuyn đến Chính ph và nhân dân Lào. Thng đc Somphao Phaysith đã tiếp nhn, đng thi bày t s cm ơn sâu sc đi vi Thng đc NHNN và ngành Ngân hàng Vit Nam, và s báo cáo Chính ph Lào đ kp thi chuyn ti nhân dân Lào s giúp đ quý báu này.

Đi vi Hi ngh Song phương năm nay, Thng đc Lê Minh Hưng nhn thy nim vinh d khi là cơ quan ch nhà và đng ch ta vi Thng đc Somphao Phaysith Hi ngh quan trng này. Trong thi gian k t Hi ngh song phương ln th 6 din ra ti Lào tháng 2/2017, quan h hp tác gia NHNN VN và Ngân hàng Cng hòa Dân ch Nhân dân Lào không ngng được phát trin và đt được nhng kết qu rt c th, ngày càng đi vào thc cht. Trên cơ s các Bn Ghi nh đã ký gia hai bên, hai NHTW đã tích cc trao đi, lên kế hoch và khn trương trin khai nhng hot đng rt đa dng, trên mi mt ca công tác chuyên môn nghip v cũng như giao lưu, tăng cường đoàn kết gia các cp cán b khác nhau ca 2 bên.

Ti Hi ngh, đi din Lãnh đo các V, Cc thuc 2 NHTW đã cùng nhau trao đi v din biến vĩ mô, tình hình thc hin chính sách tin t, thanh tra giám sát ngân hàng và hot đng thanh toán, Fintech ca mi nước.

Phát biu kết thúc Hi ngh, hai Thng đc cùng chung nhn đnh, hai bên đã có mt bui Hi đàm ngn gn nhưng hiu qu, đng thi tin tưởng, các ni dung tho lun ti Hi ngh s đóng góp hu ích vào vic thc hin các nhim v chuyên môn ca c hai bên và tht cht hơn na tình hu ngh đc bit gia NHNN Vit Nam và NHCHDCND Lào. Hai Thng đc đ ngh các đơn v hu quan ca hai bên tiếp tc truyn thng, phi hp cht ch đ trin khai hiu qu các ni dung hp tác.

Xem 8643 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.