Thứ năm, 27 Tháng 2 2020
TIN MỚI
Mời tham dự Hội thảo “Nhân lực ngành Tài chính - Ngân hàng trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”

Mời tham dự Hội thảo “Nhân lực ngành Tài chính - Ngân hàng trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”

Hip hi Ngân hàng Vit Nam và Trung tâm Nghiên cu và Đào to Kinh tế ng dng -Trường Đi hc Tôn Đc Thng phi hp t chcHi tho vi ch đ “Nhân lc ngành Tài chính - Ngân hàng trước cuc Cách mng công nghip 4.0”, trân trng mi các T chc hi viên tham d.

Thi gian: Sáng ngày 20/7/2018(t 8h00-12h00).

Đa đim: Phòng A 403, Đi hc Tôn Đc Thng, s 19 Đường Nguyn Hu Th, Phường Tân Phong, Qun 7, TP.H Chí Minh.

Thành phn tham d: là cán bqun lý,chuyên viên các phòng/ban (Nhân s, Công ngh thông tin…), ca Ngân hàng thương mi, các chi nhánh mng lưới.

Hi tho là din đàn đ các chuyên gia, nhà khoa hc trong lĩnh vc tài chính, ngân hàng, chng khoán, các công ty Fintech, các công ty Công ngh thông tin, Internet, các ngân hàng thương mi cùng trao đi, tho lun v nhng tác đng, cơ hi và thách thc ca xu thế s hóa, t đó chia s các gii pháp nhm chun b ngun nhân lc cho ngành Tài chính - Ngân hàng đm bo đáp ng được yêu cu phát trin hot đng tài chính s, mô hình ngân hàng s, cũng như các kênh phân phi và phương thc giao dch… da trên nn tng internet.

Hi tho s xoay quanh các ni dung ch yếu sau: (i)  Phát trin ngun nhân lc ngành tài chính - ngân hàng đáp ng yêu cu cuc cách mng công nghip 4.0 ti Vit Nam. (ii)   Nn tng internet và các ng dng phát trin nn kinh tế s, tài chính s ti VN. (iii) Xu hướng tt yếu ca ngân hàng s trong cuc cách mng 4.0. (iv) Dch v ngân hàng hp kênh Ommi - Channel. Cơ hi làm vic trong ngành tài chính - ngân hàng 4.0. (v) ng dng công ngh mi vào thanh toán đin t.

Din gi tham gia thuyết trình hi tho:Tiến sĩ Cn Văn Lc - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV. Ông Vũ Hoàng Liên - Ch tch Hip hi Internet Vit Nam. Ông Nguyn Đình Thng - Phó Ch tch Hip hi phn mm và Dch v CNTT; Phó Ch tch Hi tin hc Vit Nam; Ch tch LiênVietPostBank. Ông Dư Xuân Vũ, Giám đc Khi Công ngh - OCB. Ông Nguyn Hu Phúc, Giám đc Trung tâm th - Sacombank.

Quý đơn vị có nhu cầu đăng ký tham dự trước ngày 19/7/2018 (theo mẫu đính kèm), liên hệ chị Hoàng Thục Yến: ĐT: 0838 216 608/ 0902 689 166 ; Fax:0838 296 076; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 14357 lần
Đánh giá bài này
(2 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.