Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

VIB đạt lợi nhuận 1.151 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018

VIB anh hoat dongNgân hàng Quc tế Vit Nam (VIB) va công b kết qu hot đng 6 tháng đu năm 2018 chưa kim toán. Theo đó, các ch tiêu kinh doanh, t li nhun đến huy đng vn, cho vay, các hot đng kinh doanh ct lõi khác, kim soát n xu đu đt được kết qu rt tích cc.

C th, li nhun trước thuế 6 tháng đu năm 2018 tiếp tc tăng trưởng mnh, đt 1.151 t đng, tăng 201% so vi cùng kỳ năm 2017. Đây là kết qu ca vic doanh thu ròng đt 2.701 t đng, tăng 56% so vi cùng kỳ, trong khi chi phí hot đng ch mc 1.316 t, tăng 16%. Mt khác, vi cht lượng tín dng liên tc được ci thin, chi phí d phòng được duy trì mc thp là 234 t.

Dư n tín dng đt 91.700 t đng, huy đng vn đt 83.168 t, hai ch s này tăng 8,94% và 7,1% tương ng so vi đu năm. Các ch s an toàn đang được qun tr cht ch, vi t l huy đng ngn hn cho vay trung dài hn mc 40,7% (so vi quy đnh ti đa là 45%), LDR  75,7% ( o vi quy đnh ti đa 80%) và t l n xu ca ngân hàng mc 2,3%.  H s an toàn vn (CAR) ca ngân hàng duy trì mc cao 12,5%, vi mc vn ch s hu đt 9.669 t.  H s hiu qu chi phí/ doanh thu (CIR) gim t 65% xung còn 49%.

Đóng góp quan trng nht vào s tăng trưởng quy mô và li nhun ca VIB là hot đng ngân hàng bán l, vi doanh thu tăng 100% so vi cùng kỳ 2017. Quy mô dư n cho vay cá nhân ca VIB đang nhóm cao nht trong s các ngân hàng thương mi c phn. VIB tiếp tc v trí s 1 toàn ngành v gii ngân mi cho vay ô tô trong 6 tháng đu năm vi trên 30% th phn. VIB cũng đang đng đu th trường v tc đ tăng trưởng cho vay mua nhà cá nhân, vi t l tăng trưởng là 78%, tp trung ch yếu vào cho vay nhà có s hng, s đ và cho vay sa cha nhà. Mô hình kinh doanh bo him chuyên bit cũng đã giúp VIB tăng doanh s bán mi bo him 151% so vi cùng kỳ năm 2017, và là mt trong 3 ngân hàng có th phn bán bo him nhân th cao nht th trường.

VIB đang là mt trong nhng ngân hàng có năng sut lao đng cao nht toàn ngành, trung bình mi nhân viên VIB mang v hơn 230 triu đng li nhun trước thuế cho ngân hàng trong 6 tháng đu năm nay.

V trin vng kinh doanh, VIB d báo li nhun trước thuế c năm 2018 có th vượt 2,500 t, cao hơn 25% so vi ch tiêu ĐHĐCĐ giao t đu năm.

Trong 6 tháng đu năm, VIB cũng nhn được nhiu gii thưởng quc tế và s ghi nhn ca cng đng trong các hot đng xã hi. Vi kỳ vng tr thành người dn dt v ngân hàng công ngh s, VIB đã đu tư cho các ng dng MyVIB, website bán hàng, call center, công c bán hàng t đng và đã đt c hai gii thưởng: “Ngân hàng s s 1 ca Vit nam năm 2017” và “ng dng Ngân hàng di đng có tri nghim khách hàng tt nht Vit Nam 2017” do tp chí danh tiếng The Asset trao tng. Ngày 4/6 va qua, IFC thuc Ngân hàng Thế gii cũng đã trao cho VIB gii thưởng "Đi tác Ngân hàng phát hành có nghip v tài tr thương mi tt nht khu vc Đông Á - Thái Bình Dương 2017" trong khuôn kh Chương trình tài tr Thương mi Toàn cu (GTFP), là ngân hàng duy nht trong s các ngân hàng phát hành ti Châu Á -Thái Bình Dương nhn được gii thưởng này t IFC.

Bên cnh hot đng kinh doanh, VIB cũng tham gia tích cc vào các hot đng cng đng, hot đng h tr phát trin giáo dc và y tế. Vi s giúp đ ca VIB, 100 tr em b d tt bm sinh khe h môi - hàm ếch t các gia đình khó khăn min Bc đã được các chuyên gia, bác sĩ ca Operation Smile và Bnh vin Hu ngh Vit Nam - Cu Ba phu thut min phí trong tháng 6/2018. Trước đó, vào năm 2017, VIB cũng phi hp vi Operation Smile t chc khám sàng lc và phu thut cho gn 200 tr em h môi - h hàm ếch, và đào to ng âm cho gn 400 gia đình bnh nhân trên khp c nước.

Xem 185 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.