Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

HDBank phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

HDBank chia co tuc dot 1 nam 2017 bang tien matSau thành công ca đt phát hành trái phiếu 5.000 t đng đt 1 va qua, Ngân hàng Phát trin TP. H Chí Minh (HDBank) tiếp tc phát hành 1.000 t đng trái phiếu theo hình thc phát hành riêng l, kỳ hn trái phiếu 3 năm.

Trái phiếu HDBank là trái phiếu không chuyn đi, không có tài sn bo đm, không phi là n th cp ca t chc phát hành, có lãi sut c đnh, được phát hành dưới hình thc ghi s, có ghi tên người s hu, thanh toán bng Đng Vit Nam (VND) và không phi là trái phiếu tăng vn cp 2.

Mnh giá phát hành là 1 t đng/trái phiếu.

Khách hàng mua trái phiếu là các t chc, cá nhân Vit Nam và t chc, cá nhân nước ngoài, không bao gm các t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty con ca t chc tín dng.

Trái phiếu được đăng ký lưu ký, qun lý thanh toán và qun lý chuyn nhượng ti Công ty C phn Chng khoán VNDIRECT.

Vi thành công ca đt phát hành thành công 1.000 t đng trái phiếu ln này, HDBank tiếp tc tăng quy mô vn hot đng, đc bit là ngun vn trung và dài hn.

Xem 302 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.