Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

VietinBank sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

VietinBank so ket hoat dong kinh doanh 6 thang dau nam 2018Ngày 10/7/2018 ti Hà Ni, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) đã t chc Hi ngh sơ kết 6 tháng đu năm, trin khai nhim v kinh doanh 6 tháng cui năm 2018.

Ti Hi ngh, ông Lê Đc Th - Tng Giám đc VietinBank đã trình bày Báo cáo kết qu hot đng 6 tháng đu năm, trin khai nhim v kinh doanh 6 tháng cui năm 2018 ca VietinBank.

Giai đon 2018 - 2020, HĐQT VietinBank đã phê duyt 5 ch đim chiến lược kinh doanh toàn h thng, phát trin hot đng kinh doanh bn vng, chuyn dch cơ cu kinh doanh, tăng trưởng thu phí dch v, đc bit là sn phm, dch v thanh toán và nâng cao năng sut lao đng, nâng cao năng lc tài chính, qun tr chi phí hiu qu. Trong đó, nhim v trng tâm ca năm 2018 là tiếp tc chuyn dch cơ cu kinh doanh, tăng trưởng có chn lc, tăng trưởng gn vi hiu qu, ci thin mnh m cht lượng dch v, phát trin sn phm, dch v hin đi, tăng thu dch v và thu ngoài lãi, ci thin cơ cu thu nhp.

Hot đng kinh doanh 6 tháng đu năm ca VietinBank vn duy trì được mc tăng trưởng n đnh. So vi 31/12/2017, tng tài sn đến cui tháng 6/2018 ước đt 1.140 nghìn t đng, tăng hơn 40 nghìn t đng, tăng 4%; dư n tín dng toàn h thng tăng trưởng 7,56%, cao hơn so vi tc đ tăng trưởng tín dng toàn Ngành (6,84%). Trong đó, dư n cho vay tăng 9,8% so vi đu năm.

Báo cáo cũng cho biết, các ch tiêu hiu qu duy trì theo kế hoch đ ra, ROA, ROE hp nht ước đt ln lượt là 1% và 13%.

D báo tình hình kinh tế trong na cui năm 2018 tiếp tc xu thế phc hi vi đà ci thin ca khu vc sn xut, tiêu dùng và các hot đng thương mi. Ngành Ngân hàng tiếp tc đm bo đáp ng đy đ nhu cu vn và dch v tài chính ngân hàng cho doanh nghip và người dân, trên cơ s kim soát và nâng cao cht lượng tín dng, hướng tín dng và sn xut kinh doanh và các lĩnh vc ưu tiên khuyến khích, góp phn h tr tăng trưởng kinh tế.Ông Lê Đc Th yêu cu: Các chi nhánh cn đy mnh tăng trưởng tín dng ngay nhng ngày đu quý III, đm bo hiu qu kinh doanh. Chi nhánh cn trin khai thc hin có kết qu đnh hướng tín dng ca VietinBank, bo đm tăng trưởng tín dng có chn lc, thc cht, hiu qu, an toàn, bn vng. Thc hin nghiêm túc cơ chế lãi sut và phí, tăng cường thu phí dch v, đy mnh bán chéo, bán theo chui liên kết.

Xem 255 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.