Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Khống chế trần lãi suất hụi, họ 20%/năm

Khong che tran lai suat hui hoB Tư pháp va công b d tho ln 2 Ngh đnh v h, hi, biêu, phường đ thay thế Ngh đnh cũ v vn đ này. D tho đã đ xut 2 phương án v lãi sut trong h có lãi theo cách tính khác nhau, nhưng đu quy đnh lãi sut lĩnh h không vượt quá gii hn 20%/năm.

C th, phương án 1, thành viên trong h có lãi có th đưa ra mc lãi mà mình tr cho các thành viên khác đ được lĩnh h nhưng lãi sut lĩnh h không vượt quá gii hn 20%/năm.

Ý kiến ng h phương án 1 cho rng quy đnh như phương án này th hin đúng đc thù ca quan h v h, gii quyết được lúng túng trong vic xác đnh lãi sut lĩnh h là vượt quá hay tuân th quy đnh ti khon 3 Điu 471, Điu 468 ca B lut dân s năm 2015.

Thc tế áp dng Ngh đnh s 144/2006/NĐ-CP cho thy cơ quan có thm quyn gp khó khăn trong vic xác đnh xác đnh thi đim đ tính lãi, khong thi gian tính lãi và s tin phi chu lãi. Phương án 1 tiếp cn theo cách mi thành viên t thi đim bt đu dây h đến thi đim được lĩnh h là người cho vay, ti thi đim lĩnh h đến cui dây h là người đi vay, s tin vay tính bng tng s phn h tr đi s phn đã góp.

Phương án 2 "Thành viên trong h có lãi có th đưa ra mc lãi mà mình tr cho các thành viên khác đ được lĩnh h nhưng lãi sut lĩnh h không vượt quá gii hn 20%/năm”.

Ý kiến ng h phương án 2 cho rng quy đnh ti phương án này quy đnh mang tính nguyên tc, đm bo phù hp vi quy đnh ti khon 1 Điu 468 ca B lut dân s năm 2015.

B Tư pháp ng h phương án 1 vì quy đnh này đm bo thng nht vi quy đnh ca B lut dân s năm 2015 đng thi đm bo phù hp vi đc thù ca giao dch này. Bên cnh đó, B Tư pháp cho rng quy đnh như phương án 2 không c th hóa được các quy đnh ca B lut dân s năm 2015 v gii hn lãi sut, không xác đnh được các thông s v thi gian chu lãi, khon tin chu lãi d dn đến vic tính lãi sut không thng nht, không khc phc được hn chế trong thc tin thi hành Ngh đnh s 144/2006/NĐ-CP.

Bên cnh đó, d tho cũng đưa ra điu kin đi vi ch h gm 2 phương án. Mt là cá nhân được làm ch h ca mt hoc nhiu dây h ti cùng mt thi đim nếu tng giá tr các phn ca các dây h không quá 200 triu đng, tr trường hp có s đng ý ca tt c thành viên ca các dây h.

Hai là mt cá nhân được làm ch h không quá 2 dây h ti cùng mt thi đim, tr trường hp có s đng ý ca tt c thành viên ca các dây h. B Tư pháp ng h phương án 1 bi quy đnh này s hn chế được tình trng mt cá nhân làm ch h chuyên nghip n cha nhiu nguy cơ biến tướng.

B Tư pháp cũng cho biết, cùng vi s phát trin ca nn kinh tế - xã hi, nhu cu cho vay, đi vay bng phương thc h ngày càng đa dng, phc tp. Mt s nơi vic chơi h phát trin vi quy mô ln, có tính cht phc tp và b biến tướng thành hình thc huy đng vn , cho vay lãi nng.

Nhiu trường hp ch h đã li dng lòng tin ca nhng người tham gia h đ chiếm đot tài sn; thc tế đã xy ra mt s các v vic v h gây hu qu nghiêm trng cho cá nhân, t chc.

Xem 389 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.