Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

VietinBank Bắc Sài Gòn thông báo thu giữ Tài sản bảo đảm

Thong baoNgày 29/6/2018, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh Bc Sài Gòn ra Thông báo s 330A/TB - CN BSG - TH v vic Thu gi tài sn bo đm ca khách hàng là ông Lê Văn Li ti VietinBank Bc Sài Gòn.

Ti thông báo s 330A VietinBank Chi nhánh Bc Sài Gòn quyết đnh thu gi Tài sn bo đm là Quyn s dng đt din tích 139m2 trong đó đt vườn là 64m2, đt là 75m2 ti xã Trung Lp Thượng, huyn C Chi, TP. HCM theo Giy chng nhn s W127835, s vào s cp giy chng nhn quyn s dng đt: 134QSDĐ/CQ do UBND huyn C Chi cp ngày 02/12/2003.

Lý do thu gi và x lý tài sn đm bo là đ thu hi n vay đã quá hn. Thi gian thu gi tài sn bo đm khong 25 ngày k t ngày thông báo này.

Xem chi tiết thông báo ti đây.

Xem 1926 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.