Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Hồ sơ Nghị định thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP

Hinh anh gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Vit Nam ly ý kiến ca các đơn v, t chc, cá nhân đi vi B h sơ lp đ ngh xây dng Ngh đnh thay thế Ngh đnh 101/2012/NĐ-CP v thanh toán không dùng tin mt.

Ni dung chi tiết D tho T trình xem tại đây Đ cương Ngh đnh xem tại đây. Mi ý kiến tham gia ca các đơn v, t chc, cá nhân gi v V Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, 25 Lý Thường Kit, Hoàn Kiếm, Hà Ni (Đin thoi liên h: 024.39392214; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Xem 337 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.