Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng trưởng kinh doanh năm 2018

Hinh anh hoat dong ngan hangTheo V D báo, thng kê - Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, hu hết các TCTD đánh giá kết qu hot đng kinh doanh tăng trưởng tt trong quý II/2018 và kỳ vng kết qu năm nay tăng cao hơn so vi năm trước, mt bng lãi sut gi n đnh.

Môi trường kinh doanh din biến tích cc

Theo đánh giá ca các TCTD, trong quý II/2018, các yếu t ni ti tiếp tc ci thin tt hơn nhưng các nhân t môi trường kinh doanh bên ngoài có s ci thin chưa rõ nét so vi quý trước. Trong các nhân t khách quan thì “Cu ca nn kinh tế đi vi sn phm dch v ca TCTD” và “Điu kin kinh doanh và tài chính ca khách hàng” được đánh giá là ci thin tt hơn các nhân t khác. Trong các nhân t ch quan, yếu t được cho là ci thin tích cc nht tiếp tc là “Chính sách và dch v chăm sóc khách hàng ca TCTD” (vi ch s cân bng đt 51,6%).

Bên cnh đó, nhu cu ca khách hàng đi vi sn phm dch v tài chính - ngân hàng tiếp tc din biến tích cc trong Quý II/2018, trong đó nhu cu vay vn được nhn đnh là cao nht (51,1% TCTD la chn mc “cao”), tiếp đến là nhu cu tin gi (36,9% TCTD la chn mc “cao”) và nhu cu thanh toán và th (35,4% TCTD la chn mc “cao”). Hu hết các TCTD kỳ vng nhu cu này s tiếp tc gia tăng trong quý ti và c năm 2018.

Mc đ lành mnh ca khách hàng cũng tăng lên. Kết qu điu tra cho thy, kỳ vng ca các TCTD v mc đ ri ro tng th ca khách hàng trong năm 2018 so vi năm 2017 ti cuc điu tra kỳ này tích cc hơn kỳ vng ghi nhn ti cuc điu tra ca kỳ trước. Trong nhóm khách hàng là t chc kinh tế, bên cnh loi hình khách hàng được đánh giá có mc đ ri ro thp nht là nhóm doanh nghip có vn đu tư nước ngoài, mc đ ri ro ca khách hàng là doanh nghip nhà nước cũng được đánh giá có xu hướng gim vi ch s cân bng gim t -9,68% xung -11,31%. Trong quý III/2018, 82,5% TCTD kỳ vng ri ro tng th ca các nhóm khách hàng “n đnh” và 6,5% TCTD kỳ vng ri ro “gim”. Trong các nhóm khách hàng, khách hàng là TCTD tiếp tc được đánh giá là nhóm có ri ro thp nht và không đi so vi kỳ trước vi 29,4% TCTD đánh giá mc đ ri ro ca nhóm khách hàng này đang mc “thp” và “rt thp”, 69,4% TCTD đánh giá “bình thường” và ch có 1,2% TCTD đánh giá mc “khá cao”. Trên cơ s đó, các TCTD d kiến đến cui năm 2018, t l n xu/dư n tín dng có th gi mc thp và hu hết các nhóm TCTD d kiến t l n xu thp hơn so vi cui năm trước.

Các TCTD cho biết, thanh khon ca h thng ngân hàng hin đang duy trì trng thái “tt” đi vi c VNĐ và ngoi t và được kỳ vng tiếp tc kh quan trong quý ti và c năm 2018.

Kỳ vng kết qu hot đng kinh doanh tăng trưởng cao

Kết qu điu tra cho thy, 67,4% TCTD nhn đnh tình hình kinh doanh trong quý II/2018 có ci thin tt hơn so vi quý trước, trong đó 18,8% là ”ci thin nhiu”. D kiến trong thi gian ti, 76,1% TCTD kỳ vng tình hình kinh doanh s ”ci thin” trong quý III/2018 và 82,6% TCTD kỳ vng tình hình kinh doanh s ”ci thin” trong c năm 2018 so vi năm 2017, trong đó 20,7-32,6% TCTD kỳ vng “ci thin nhiu”.

88% TCTD kỳ vng li nhun trước thuế trong năm 2018 ca đơn v tăng trưởng dương so vi năm 2017, vi li nhun toàn h thng kỳ vng tăng trưởng bình quân 19,05% trong năm 2018, cao hơn so vi mc kỳ vng 18,2% ghi nhn ti cuc điu tra quý I/2018 nhưng thp hơn so vi mc kỳ vng 19,33% ghi nhn ti cuc điu tra quý IV/2017.

Bên cnh vic kỳ vng kết qu kinh doanh tăng trưởng tt, 46% TCTD cho biết đã tuyn thêm lao đng trong Quý II/2018; 30% TCTD nhn đnh đang thiếu lao đng cn thiết cho nhu cu công vic hin ti; và 62% TCTD d kiến tiếp tc tuyn thêm lao đng trong Quý III/2018. D kiến đến cui năm 2018 so vi cui năm 2017, 70% TCTD d kiến s tăng s lao đng; 23% TCTD d kiến s “gi nguyên” và 7% TCTD cho biết h s “ct gim” lc lượng lao đng.

Huy đng vn và tín dng kỳ vng tăng trưởng khá

Trên cơ s kỳ vng mt bng lãi sut huy đng vn - cho vay duy trì n đnh trong Quý III/2018 và c năm 2018, các TCTD kỳ vng huy đng vn toàn h thng TCTD tăng trưởng bình quân 5,45% trong Quý III/2018 (cao hơn so vi mc tăng thc tế ca cùng kỳ năm 2017) và tăng 16,51% trong c năm 2018 (cao hơn mc tăng thc tế ca năm 2017), nhưng đã điu chnh gim nh so vi mc bình quân kỳ vng 16,65% ghi nhn ti kỳ điu tra Quý I/2018.

Bên cnh đó, dư n tín dng ca h thng ngân hàng được kỳ vng tăng trưởng 5,99% trong Quý III/2018 (cao gp 2 ln mc tăng thc tế ca cùng kỳ năm 2017) và tăng 16,7% trong năm 2018 (thp hơn mc tăng thc tế ca năm 2017) nhưng đã điu chnh tăng so vi mc kỳ vng 16,3% ghi nhn ti cuc điu tra kỳ trước.

Xem 537 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.