Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Agribank Hoàng Mai thông báo bán đấu giá 02 tài sản bảo đảm

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Hoàng Mai thông báo bán đu giá tài sn bo đm.

Tài sn th nht: Đ x lý tài sn bo đm thu hi n xu ca Công ty C phn vt tư vin thông, c th như sau:

Tài sn bán đu giá là quyn s dng 328 m2 (trong đó: 300 m2 đt , 28 m2 đt vườn) theo giy chng nhn quyn s dng đt A232340, tha đt s 27 t bn đ s 26, s vào s cp giy chng nhn: 01197.QSDĐ/1760-H. Do UBND huyn Thanh Trì Hà Ni cp ngày 20/12/2004 cho ông Hoàng Văn Cường, chuyn nhượng toàn b cho ông Vũ Hi Dương ngày 03/05/2013. Đa ch tài sn: xã Vn Phúc, huyn Thanh Trì, thành ph Hà Ni.

- Ngun gc ca tài sn: tài sn bo đm đu giá đ tr n vay.

- Người có tài sn: Agribank Chi nhánh Hoàng Mai, đa ch sô 127 ph Lò Đúc, phường Đng Mác, qun Hai Bà Trưng, thành ph Hà Ni.

Giá khi đim: 1.300.000.000 đng (Bng ch: Mt t, ba trăm triu đng).

Giá trên chưa bao gm thuế, phí và l phí.

Tài sn th hai: Đ x lý tài sn bo đm thu hi n xu ca khách hàng Vũ Hi Dương, c th như sau:

Tài sn bán đu giá là quyn s dng 64,8 m2 đt cùng tài sn gn lin vi đt là ngôi nhà 03 tng, xây dng, mái bng bê tông ct thép, trên có lp tôn thuc tha đt s 398, t bn đ s 2732B/HT theo giy chng nhn quyn s hu nhà và quyn s dng đt s 10121190451, s vào s cp GCN 9953.2002.2205.2002.QĐUB do UBND thành ph Hà Ni cp ngày 03/04/2002 cho ông Đ Danh Gia và bà Nguyn Th N. Đa ch tài sn: s 18D khu TT Tng cc 2, xã Xuân Đnh, huyn T Liêm, thành ph Hà Ni (nay là s 18D ngách 1 ngõ 105 đường Xuân La, khu TT Tng cc 2, phường Xuân To, qun Bc T Liêm, Hà Ni).

- Ngun gc ca tài sn: tài sn bo đm đu giá đ tr n vay.

- Người có tài sn: Agribank Chi nhánh Hoàng Mai, đa ch sô 127 ph Lò Đúc, phường Đng Mác, qun Hai Bà Trưng, thành ph Hà Ni.

Giá khi đim: 7.940.000.000 đng (Bng ch: By t, chín trăm bn mươi triu đng).

Giá trên chưa bao gm thuế, phí và l phí.

Kế hoch t chc bán đu giá:

- Đi tượng, điu kin tham gia đu giá: Các t chc, cá nhân có nhu cu tham gia đu giá tài sn tr nhng đi tượng không được tham gia đu giá theo quy đnh ti khon 4 Điu 38 Lut đu giá tài sn Lut s 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

- Hình thc đu giá: Đu giá bng b phiếu trc tiếp ti cuc đu giá.

- Phương thc đu giá: Tr giá lên.

- Tin mua h sơ: 100.000 đng/b.

- Đa đim bán h sơ, tiếp nhn h sơ, t chc cuc đu giá: Công ty CP đu giá Thun Phát - tng 16 tòa B 3.7 Hoàng Đo Thúy, phường Nhân Chính, qun Thanh Xuân, thành ph Hà Ni.

Tài sn th nht

- Bán h sơ, tiếp nhn h sơ: T ngày thông báo đến hết ngày 23/07/2018 (trong gi hành chính).

- Tin mua h sơ: 100.000 đng/b.

- Tin đt trước: 130.000.000 đng (Bng ch: Mt trăm ba mươi triu đng).

- Thi gian xem tài sn: Ngày 19 và ngày 20/07/2018 (trong gi hành chính).

- Đa ch xem tài sn: s 18D ngách 1 ngõ 105 đường Xuân La, khu TT Tng cc 2, phường Xuân To, qun Bc T Liêm, Hà Ni.

- Thi gian np tin đt trước: T ngày 18/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (trong gi hành chính).

- T chc cuc đu giá (d kiến) vào hi: 09h00 ngày 23/07/2018.

Tài sn th hai:

- Bán h sơ, tiếp nhn h sơ: T ngày thông báo đến hết ngày 20/07/2018 (trong gi hành chính).

- Tin đt trước: 700.000.000 đng (Bng ch: Mt trăm ba mươi triu đng).

- Thi gian xem tài sn: Ngày 16 và ngày 17/07/2018 (trong gi hành chính).

- Đa ch xem tài sn: xã Vn Phúc, huyn Thanh Trì, thành ph Hà Ni.

- Thi gian np tin đt trước: T ngày 24/7/2018 đến ngày 25/7/2018 (trong gi hành chính).

- T chc cuc đu giá (d kiến) vào hi: 09h00 ngày 26/07/2018.

Thông tin chi tiết, liên h:

- Agribank Chi nhánh Hoàng Mai: phòng Kế hoch kinh doanh, đa ch: S 127 ph Lò Đúc, phường Đng Mác, qun Hai Bà Trưng, thành ph Hà Ni. S đin thoi liên h: 0979.567.168 - ông Ngô Văn Tun.

- Công ty CP đu giá Thun Phát, đa ch: Tng 16, tòa B3.7 đường Hoàng Đo Thúy, phường Nhân Chính, qun Thanh Xuân, thành ph Hà Ni. Đin thoi liên h: 0243.999.8378.

Xem 1624 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.