Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

VietinBank trao 3 tỷ đồng an sinh xã hội tại tỉnh Thái Nguyên

VietinBank trao 3 ty dong an sinh xa hoi tai tinh Thai NguyenNgày 01/7/2018, Hi ngh Xúc tiến Đu tư tnh Thái Nguyên năm 2018 đã được t chc. Bên cnh vic tham gia đng hành cùng Ban T chc Hi ngh, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) đã trao 3 t đng thc hin công tác an sinh xã hi cho tnh Thái Nguyên.

D Hi ngh có Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc; lãnh đo mt s b, ngành; Thng đc Ngân hàng Nhà nước; lãnh đo tnh Thái Nguyên và khong 800 nhà đu tư và đi biu trong nước và quc tế.

Đi din VietinBank d Hi ngh có ông Lê Đc Th - Thành viên HĐQT kiêm Tng Giám đc; cùng đi din các phòng/ban Tr s chính và Ban Giám đc các chi nhánh VietinBank trên đa bàn tnh Thái Nguyên tham d.

Thái Nguyên là tnh trung tâm vùng Trung du min núi phía Bc, là ca ngõ giao lưu kinh tế - xã hi vi vùng Đng bng Bc B, là mt trong nhng tnh trong vùng Quy hoch Th đô Hà Ni. Không ch có v trí đa lý thun li, h tng giao thông đng b, hin đi, Thái Nguyên còn có li thế, tim năng v du lch, phát trin công nghip, thương mi, dch v và phát trin nông, lâm nghip. Nhm đưa tnh Thái Nguyên tiếp tc phát trin và tr thành đim sáng v phát trin kinh tế - xã hi ca c nước, Hi ngh Xúc tiến Đu tư tnh Thái Nguyên năm 2018 đã được t chc vi ch đ “Thái Nguyên - Tim năng phát trin và cơ hi đu tư”.

Hi ngh là din đàn đ tnh Thái Nguyên gii thiu, qung bá tim năng, thế mnh ca tnh, công b các d án ưu tiên mi gi đu tư, thông tin các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đu tư ca tnh đến các t chc, nhà đu tư, doanh nghip trong và ngoài nước. Đây cũng là dp đ các t chc, nhà đu tư, doanh nghip và cơ quan qun lý nhà nước gp g, trao đi thông tin v môi trường đu tư, liên kết hp tác đu tư, thng nht các gii pháp phù hp phc v thu hút, quyết đnh la chn đu tư vào tnh.

Ti Hi ngh, trước s chng kiến ca Th tướng Chính ph, tnh Thái Nguyên đã trao quyết đnh phê duyt ch trương đu tư, giy chng nhn đu tư, ký kết biên bn ghi nh hp tác đu tư cho 50 d án vi tng s vn khong 46.700 t đng.

Nhân dp tnh Thái Nguyên t chc Hi ngh Xúc tiến Đu tư, ông Lê Đc Th - Tng Giám đc đã đi din VietinBank lên trao s tin 3 t đng cho tnh Thái Nguyên đ thc hin công tác an sinh xã hi (ASXH). Ngoài ra, VietinBank còn là mt trong nhng đơn v tài tr, đng hành cùng Ban T chc làm nên thành công cho Hi ngh quan trng này.

Đi vi công tác ASXH trên đa bàn tnh Thái Nguyên trong nhng năm qua VietinBank đã dành tng s tin gn 70 t đng đ thc hin: Xây dng 237 nhà cho người nghèo, 22 trường hc; tng thiết b giáo dc, tng xe cu thương, thiết b y tế; xây dng Nhà trưng bày di tích lch s Hi Nhà báo Vit Nam, Khu di tích Thanh niên xung phong…
Xem 1360 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.