Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

BIDV tài trợ xây dựng trường phổ thông trung học Dakcheung (Lào)

BIDV tai tro xay dung truong pho thong trung hoc DakcheungNgày 25/6/2018, ti huyn Dakcheung, tnh Sekong, CHDCND Lào, Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) phi hp vi S Giáo dc tnh Sekong t chc khi công xây dng trường ph thông trung hc Dakcheung dành tng con em các b tc Lào ca đa phương.

D án xây dng trường ph thông trung hc Dakcheung có tng kinh phí thc hin 1.000.000 USD, do BIDV tài tr xây dng; vi quy mô 02 tng gm 06 phòng hc và 6 phòng thí nghim, phòng chc năng, thư vin, hi trường cùng khu th thao... cung cp môi trường hc tp và ging dy tiên tiến, hin đi cho các thy cô và hc sinh ca trường.

Là Ngân hàng thương mi Vit Nam đu tiên có mt ti Lào, sau hơn 19 năm hot đng, đến nay, BIDV đã tr thành mt cái tên quen thuc, gn gũi vi người dân đt nước Lào vi 3 hin din thương mi gm Ngân hàng Liên doanh Lào Vit (LaoVietBank), Công ty Liên doanh Bo him Lào - Vit (LVI), Văn phòng đi din BIDV ti Lào.

Trong 19 năm qua, bên cnh vic hoàn thành xut sc vai trò là cu ni hiu qu gia hai nn kinh tế, BIDV đã có nhng đóng góp trách nhim, tích cc và có ý nghĩa vi s phát trin kinh tế xã hi ti Lào. T đó, đóng góp hiu qu vào vic vun đp cho mi quan h hu ngh đc bit gia hai đt nước Lào và Vit Nam.

Xem 1316 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.