Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019
TIN MỚI

VietinBank Đông Anh lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh Đông Anh thông báo v vic la chn t chc bán đu giá tài sn.

Đơn v có tài sn:

- Ngân hàng TMCP Công thương Vit Nam - Chi nhánh Đông Anh

- Đa ch: T 4, th trn Đông Anh, huyn Đông Anh, TP. Hà Ni

Tài sn bán đu giá:

- Tài sn cn bán đu giá là: Quyn s dng đt, din tích 89 m2, hình thc s dng: S dng riêng, thi hn s dng: Lâu dài, thuc tha đt s: 40, t bn đ s: 04. Đa ch: Thôn Vn Lc, xã Xuân Canh, huyn Đông Anh, thành ph Hà Ni. Giy chng nhn Quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BG 504438, vào s cp GCNQSDĐ s 3360.QĐ-UBND.2011 CH 00335.2011 do UBND huyn Đông Anh, thành ph Hà Ni cp ngày 20/9/2011, đng tên ông Nguyn Thành Hưng.

Giá khi đim: 1.112.500.000 đng. (Bng ch: Mt t, mt trăm mười hai triu năm trăm nghìn đng).

(Giá trên không bao gm thuế giá tr gia tăng đi vi tài sn gn lin vi đt)

Tiêu chí la chn T chc đu giá tài sn:

- Có cơ s vt cht, trang thiết b cn thiết bo đm cho vic đu giá đi vi loi tài sn đu giá.

- Có phương án đu giá kh thi, hiu qu.

- Có năng lc, kinh nghim và uy tín ca T chc đu giá tài sn.

- Thù lao dch v đu giá, chi phí đu giá tài sn phù hp.

- Có tên trong Danh sách các T chc đu giá tài sn do B Tư pháp công b.

- Các tiêu chí khác (phù hp vi tài sn đu giá do người có tài sn đu giá quyết đnh).

Thi gian, đa đim np H sơ đăng ký tham gia t chc đu giá:

- Thi gian: Trong thi hn 02 ngày k t ngày thông báo.

- Đa đim np H sơ: VietinBank Đông Anh. Đa ch: T 4, th trn Đông Anh, huyn Đông Anh, thành ph Hà Ni.

Thông tin chi tiết, liên h:

- Ông Đàm Thế Xuân - Trưởng phòng Tng hp - VietinBank Đông Anh, ĐT: 093.466.6899

- Phòng Tng hp - VietinBank Đông Anh, ĐT: 024 3965 5282. Đa ch: T 4, th trn Đông Anh, huyn Đông Anh, TP Hà Ni.

Xem 2115 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.