Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019
TIN MỚI

PVcomBank thông báo bán nợ

Thong baoNgân hàng Đi chúng Vit Nam (PVcomBank) thông báo v vic bán khon n ca Công ty TNHH Chí Thành.

Bên vay: Công ty TNHH Chí Thành.

Đa ch: S 15 Lô E đường Lc Long Quân, Phường 2, TP. Vũng Tàu, tnh Bà Ra - Vũng Tàu.

Giá tr mua bán n: Chào giá cnh tranh và phù hp vi các quy đnh ca Pháp lut

Giá khi đim: 952.613 triu đng(Chín trăm năm mươi hai t sáu trăm mười ba triu đng)

Hình thc mua bán n: Min truy đòi

Đng tin thanh toán: VNĐ

Tài sn bo đm: Khon vay trên được đm bo bng các các quyn s dng đt và các công trình xây dng, các bt đng sn khác gn lin vi đt ti th xã Đin Bàn, tnh Qung Nam

Hình thc đăng ký: Các cá nhân và tp th có nhu cu quan tâm xin vui lòng gi h sơ tham gia chào giá và thc hin đt cc, c th:

- Đơn đăng ký h sơ chào giá (bao gm các thông tin ca Bên mua, giá chào mua)

- H sơ pháp lý và năng lc tài chính:

+ Cá nhân: CMND, H sơ năng lc tài chính;

+ T chc: H sơ pháp lý doanh nghip, H sơ năng lc tài chính;

- Đt cc: Bên mua n phi đt cc ti thiu 95 t đng (tương đương 10% giá khi đim) vào tài khon sau ca PVcomBank trong thi gian hiu lc chào giá, c th:

+ S tài khon: VND1757500010001 m ti Ngân hàng TMCP Đi chúng VN- Hi s chính.

+ Tên đơn v th hưởng: Ngân hàng TMCP Đi Chúng Vit Nam.

+ Ni dung np tin: Công ty…hoc Ông/Bà….np tin đt cc mua n Công ty Chí Thành theo Thông báo bán n ngày…

Thi gian hiu lc chào giá: Đến hết 17h ngày 25/06/2018 (theo đường bưu đin).

Hình thc gi h sơ chào giá (trong thi gian hiu lc chào giá):

- Gi đng thi bn scan có du và ch ký hp l đơn đăng ký v đa ch email:Ông Nguyn Quc Huy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Gi trc tiếp/chuyn phát nhanh bn gc v đa ch ngân hàng:Ngân hàng TMCP Đi Chúng Vit Nam-Khi QL&TCTTS; Đa ch: S 22 Ngô Quyn, phường Tràng Tin, qun Hoàn Kiếm, Hà Ni

Đu mi liên h: Ông Nguyn Quc Huy; ĐT: 02439426800 - S máy l: 6774, Di đng: 0936.680.033;FAX:02439426796/02439426797; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo bán n đính kèm xem ti đây.

Xem 1713 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.