Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Eximbank ra mắt thẻ Eximbank - Visa Platinum Cash Back

Eximbank ra mat the Eximbank Visa Platinum Cash BackNgân hàng Xut nhp khu Vit Nam (Eximbank) đã chính thc ra mt Th tín dng quc tế Eximbank - Visa Platinum Cash Back mang thương hiu Visa.

Đây là sn phm th tín dng quc tế hướng đến khách hàng có nhu cu s dng th và mong mun được hoàn tin vi t l cao khi thc hin các giao dch th.

S dng Th tín dng quc tế Eximbank - Visa Platinum Cash Back, khách hàng s nhn được nhiu ưu đãi hp dn như:

- Hoàn tin theo loi hình chi tiêu ti đa lên đến 5%; Ưu đãi dch v GOLF ti Vit Nam;

- Quà tng nhân dp sinh nht ch th vi giá tr đến 1,2 triu đng; Tng gói bo him du lch vi mc quyn li lên đến 10,5 t đng;

- Và toàn b nhng ưu đãi, đc quyn cao cp khác dành cho ch th Platinum do Eximbank và T chc th Visa trin khai.

Ngoài ra, ch th có th d dàng kim soát các giao dch th thông qua các dch v ca Eximbank như: Internet Banking, Mobile Banking và SMS Alert - dch v thông báo phát sinh giao dch trên th. Bên cnh đó, hng tháng ch th ch cn thanh toán ti thiu 5% tng dư n ca sao kê gn nht.

V điu kin phát hành th Th tín dng quc tế Eximbank - Visa Platinum Cash Back, khách hàng ch cn có thu nhp hng tháng t 10 triu đng tr lên và đáp ng điu kin cp th tín dng do Eximbank quy đnh.

Thông tin chi tiết, liên h: Chi nhánh, Phòng Giao dch Eximbank gn nht hoc tng đài 18001199, hoc ti đây.

Xem 2133 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.