Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019
TIN MỚI

LienVietPostBank triển khai ứng dụng quản trị thông tin sổ tiết kiệm

LienVietPostBank anh hoat dongNgân hàng Bưu đin Liên Vit (LienVietPostBank) đã chính thc trin khai mt s ng dng v qun tr thông tin S tiết kim.

Dch v gi tin nhn SMS: Quý Khách s nhn được tin nhn vào s đin thoi đã đăng ký vi LienVietPostBank khi phát sinh các giao dch liên quan đến tài khon tiết kim (m, tt toán và phong ta s tiết kim).

Dch v tra cu thông tin S tiết kim trên Website ca Ngân hàng: Khách hàng truy cp vào Website ca Ngân hàng, đến mc “Tra cu S tiết kim”, nhp các thông tin theo yêu cu đ thc hin tra cu. Nếu thông tin do quý khách cung cp khp đúng vi thông tin khai báo trên h thng, các thông tin s tiết kim s hin th (bao gm các thông tin như: ch s hu, s tin gc ban đu, s dư hin ti, ngày gi, ngày đến hn, kỳ hn, lãi sut…).

Mã hóa thông tin S tiết kim dưới dng QR code và cho phép gii mã thông qua ng dng QR code ca phn mm Ví Vit (hin áp dng đi vi s tiết kim linh hot): S tiết kim linh hot do LienVietPostBank phát hành bt buc phi có mã QR code góc phi, mt trong ca s. Khách hàng s dng ng dng Ví Vit do LienVietPostBank phát trin đ gii mã QR code nhm phát hin tình trng s gi/thông tin in trên s không đúng vi thông tin khai báo trên h thng ca LienVietPostBank. S tiết kim hp l do LienVietPostBank phát hành, khi tra cu bng ng dng QR code ca Ví Vit s hin th các thông tin hin hành ca tài khon như: Ch s hu, s tin gc ban đu, s dư hin ti, lãi sut…

Khách hàng liên h ngay vi đim giao dch LienVietPostBank gn nht hoc qua Tng đài CSKH s 1800 57 77 58 hoc gi 024 62 668 668 khi phát sinh các tình hung sau:

- Khách hàng thc hin giao dch ti LienVietPostBank nhưng không nhn được tin nhn thông báo hoc nhn được tin nhn nhưng s tin không đúng vi s tin thc tế giao dch.

- Khách hàng không thc hin giao dch nhưng li nhn được thông báo t LienVietPostBank.

- Thông tin cung cp khp đúng vi thông tin đã khai báo vi Ngân hàng nhưng không th tra cu được thông tin S tiết kim trên website/thông tin hin th không chính xác.

- S tiết kim linh hot do LienVietPostBank phát hành không có QR code/không th tra cu được thông tin trên ng dng Ví Vit.

- Các trường hp bt thường khác (nếu có).

Xem 1883 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.