Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019
TIN MỚI

VietinBank CN 4 thông báo bán khoản nợ có Tài sản bảo đảm

Thong baoNgân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh 4 TP. H Chí Minh hin có nhu cu bán toàn b khon n (bao gm n gc và n lãi) có Tài sn bo đm (TSBĐ) ca Công ty C phn Xây dng và Kinh doanh Vt tư ti chi nhánh.

Thông tin v khon n:

- Tng dư n ca Công ty C phn Xây dng và Kinh doanh Vt tư ti VietinBank CN 4 TP. HCM tính đến hết ngày 31/5/2018 là: 109.836.150.654 đng. Trong đó:

- Dư n gc là: 68.341.603.337 đng

- Lãi chưa tr là: 28.351.334.173 đng

- Lãi pht: 13.143.213.144 đng

Thông tin tài sn bo đm cho khon n: Quyn đòi n ca Công ty C phn Xây dng và Kinh doanh Vt tư (bao gm 18 khon phi thu).

Giá bán/chuyn nhượng d kiến:

+ Các đi tác, khách hàng quan tâm vui lòng liên h đ biết thêm thông tin chi tiết. Thông tin cán b đu mi ti Chi nhánh:

- H tên cán b: Nguyn Tam Hoàng Phương

- ĐTDĐ: 098.791.3986; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cách thc chào mua khon n:

1. Các cá nhân, t chc quan tâm đến vic mua n/mua Tài sn bo đm liên h trc tiếp vi Ngân hàng đ biết thêm thông tin chi tiết theo đa ch sau:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Vit Nam - Chi nhánh 4 TP. HCM

- Đa ch: 57 - 59 Bến Vân Đôn, phường 12, Qun 4, TP. HCM

- Cán b đu mi: Nguyn Tam Hoàng Phương; đin thoi: 098.791.3986 hoc Trn Th Khánh; đin thoi: 098.465.5041.

2. Hoc gi H sơ chào mua khon n/Tài sn bo đm như sau:

- Thành phn h sơ gm: Văn bn đ ngh mua n (ghi rõ giá chào mua); H sơ năng lc tài chính. Bên ngoài h sơ ghi rõ: “H sơ chào mua khon n ca Công ty c phn Xây dng và Kinh doanh Vt Tư, đa ch: S 09 - 19 H Tùng Mu, qun 1, TP. HCM; đa ch nhn H sơ: Phòng KHDN VVN, VietinBank CN 4 TP. HCM, s 57 - 59 Bến Vân Đn, phường 12, qun 4, TP. HCM”.

Cách thc la chn bên mua khon n/Tài sn bo đm: VietinBank CN 4 TP. HCM s la chn người mua theo nguyên tc là người gi đy đ h sơ hp l và có giá chào mua cao nht.

Xem 1815 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.