Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Techcombank điều chỉnh điều khoản, điều kiện

Techcombank anh hoat dongT ngày 07/6/2018, Ngân hàng K thương Vit Nam (Techcombank) s điu chnh mt s hng mc điu khon, điu kin liên quan đến vic m và s dng tài khon thanh toán cá nhân.

Ni dung

- B sung khái nim và quy đnh v phn s dư ti thiu, s dư trung bình khi s dng tài khon.

- Làm rõ thi hn, phương thc tính lãi không kỳ hn trên tài khon thanh toán.

- Cp nht cơ s tính lãi không kỳ hn trên tài khon thanh toán t 360 ngày/năm thành 365 ngày/năm theo quy đnh ca thông tư TT14/2017/NHNN có hiu lc vào ngày 01/01/2018 mà trước đó ngân hàng đã gi thông báo.

- Cp nht các quy đnh v s dng, thanh toán, tra soát th ghi n theo quy đnh ca pháp lut cũng như các thông tư ca Ngàn hàng nhà nước.

- Cp nht các quy đnh chung ca dch v ngân hàng đin t theo Mc II QUY ĐNH V DCH V NGÂN HÀNG ĐIN T.

- Cp nht quy đnh v hn mc giao dch ngân hàng đin t.

- Cp nht các đnh nghĩa, hình thc bo mt Techcombank s cung cp trong tng thi kỳ vào “yếu t đnh danh Khách hàng”.

- Cp nht quy đnh v vic phát trin, thay đi tính năng dch v ngân hàng đin t.

- B sung các quyn và nghĩa v ca khách hàng, ngân hàng tương ng vi các thay đi nêu trên.

Tham kho chi tiết ti: https://www.techcombank.com.vn/cong-cu-tien-ich/bieu-phi-dich-vu

Vic điu chnh ln này cũng nhm mc đích quy đnh rõ hơn mt s đnh nghĩa, khái nim chuyên môn cũng như quyn và trách nhim ca Khách hàng và Ngân hàng, đm bo mang đến cho Khách hàng s thun tin khi thc hin giao dch vi Techcombank. Ngân hàng rt mong mun tiếp tc nhn được s ng h ca Khách hàng.

Nếu có bt kỳ thc mc nào v vn đ này, liên h:

- Dch v Khách hàng Techcombank 24/7: 1800 588 822 (min phí) hoc 84-24-39446699 hoc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Hoc đến bt kỳ Chi nhánh/Phòng Giao dch ca Techcombank gn nht.

Xem 1521 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.