Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019
TIN MỚI

SeABank hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Nhựa

SeABank ho tro doanh nghiep san xuat kinh doanh NhuaNgân hàng Đông Nam Á (SeABank) trin khai sn phm “Cp Tín dng đi vi Doanh nghip sn xut kinh doanh Nha” vi các gii pháp tài chính chuyên bit, phù hp vi đc thù hot đng sn xut kinh doanh ca doanh nghip sn xut sn phm nha và thương mi ht nha trên toàn quc.

Doanh nghip s nhn được đa dng các ưu đãi tín dng, đc bit t l cho vay ti đa lên ti 90% giá tr tài sn bo đm.

Sn phm “Cp Tín dng đi vi Doanh nghip sn xut kinh doanh Nha” ca SeABank đáp ng trn gói nhu cu vn ca doanh nghip như vay b sung vn lưu đng, phát hành L/C nhp khu, phát hành bo lãnh, chiết khu b chng t xut khu… vi Tài sn bo đm linh hot bao gm Bt đng sn, Hàng hóa là ht nha, thành phm nha tn kho, Quyn đòi n hình thành trong tương lai, Quyn đòi n đã hình thành trong nước hoc hình thành t Hp đng xut khu…

Tùy theo mc đ uy tín ca doanh nghip, SeABank đáp ng ti đa nhu cu vn vi giá tr tài tr lên ti 90% giá tr đnh giá bt đng sn, t l chiết khu b chng t lên ti 100% và đc bit Doanh nghip s được ti ưu hóa li ích dòng tin vi t l ký qu khi phát hành L/C ch t 3%/giá tr L/C.

Khi tham gia sn phm, các doanh nghip ngành nha s được ch đng la chn các gói ưu đãi v lãi sut  theo tng thi kỳ ca SeABank. Đây là gii pháp tài chính hiu qu và vượt tri khi đáp ng được  linh hot nhu cu v vn, dch v tài chính và phù hp vi điu kin riêng đc thù ca các Doanh nghip trong ngành.

Thông tin chi tiết, liên h: các đim giao dch gn nht ca SeABank trên toàn quc, gi Contact Center 1900.555.587 - email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoc truy cp website www.seabank.com.vn;

Xem 1543 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.