Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2015/TT-NHNN

Hinh anh gop y du thaoThông tư sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 06/2015/TT-NHNN ngày 01/6/2015 ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam quy đnh thi hn, trình t, th tc chuyn tiếp đi vi trường hp s hu c phn vượt gii hn quy đnh ti Điu 55 Lut các t chc tín dng.

Ni dung chi tiết D tho Thông tư xem tại đây và bản Thuyết minh Thông tư xem tại đây. Mọi ý kiến bng văn bn ca các đơn v xin gi v: V Chính sách an toàn hot đng ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam. 25 Lý Thường Kit, Qun Hoàn Kiếm, Hà Ni (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Đin thoi: 024.39392205).

Xem 647 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.