Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động tài chính tiêu dùng

Tang cuong cong tac thanh tra giam sat hoat dong tai chinh tieu dungNgày 02/6/2018 ti bui hp báo Chính ph thường kỳ tháng 5/2018 đ thông tin v tình hình kinh tế - xã hi tháng 5 và 5 tháng đu năm 2018, Phó Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam Nguyn Th Hng đã tr li câu hi báo chí.

B trưởng, Ch nhim Văn phòng Chính ph, Người phát ngôn ca Chính ph Mai Tiến Dũng đã ch trì bui hp báo Chính ph thường kỳ tháng 5/2018 đ thông tin v tình hình kinh tế - xã hi tháng 5 và 5 tháng đu năm 2018. Cùng d bui hp báo có đi din lãnh đo nhiu b, ngành, Phó Thng đc NHNN Nguyn Th Hng  và đông đo phóng viên các cơ quan thông tn, báo chí.

Tr li câu hi ca báo chí xung quanh hot đng tín dng tiêu dùng, Phó Thng đc Nguyn Th Hng cho biết, hin nay các văn bn pháp lý hin hành hướng dn v hot đng cho vay tiêu dùng ca các TCTD là ngân hàng cũng như các công ty tài chính (CTTC) đã được NHNN ban hành đy đ.

“Va qua NHNN cũng đã tiếp nhn mt s thông tin qua đường dây nóng cho rng mt s CTTC có áp dng bin pháp thu hi n thông qua liên tc gi đin thoi đ đòi n” - Phó Thng đc thông tin thêm và cho biết, t thông tin trên, các đơn v chc năng ca NHNN đã làm vic vi các CTTC và yêu cu các công ty dng bin pháp đòi n này ngay; đng thi đ ngh các CTTC rà soát, khc phc, chn chnh phong cách làm vic ca nhân viên, tăng cường kim tra kim soát ni b hot đng cp tín dng và các hot đng khác ca CTTC.

Trong ch đo điu hành, trước thc trng như vy, ngày 15/5/2018, NHNN đã ban hành văn bn chn chnh hot đng cho vay tiêu dùng, trong đó yêu cu các TCTD, cán b nhân viên phi thc hin nghiêm quy đnh trong các văn bn pháp lut.

Theo Phó Thng đc, các đơn v chc năng ca NHNN s tăng cường công tác thanh tra, kim tra, giám sát hot đng tài chính tiêu dùng; Yêu cu các TCTD phi rà soát quy trình cp tín dng, tăng cường tp hun, đào to v k năng nghip v cho nhân viên, tăng cường kim tra kim soát ni b.

NHNN cũng như các TCTD s luôn tích cc phi hp vi các đơn v liên quan đ nm bt kp thi và x lý nhng thông tin khiếu ni ca người dân.

Xem 697 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.