Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019
TIN MỚI

VietinBank tự hào là “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” 3 năm liên tiếp

VietinBank tu hao la Ngan hang ban le tot nhat Viet Nam 3 nam lien tiepNăm 2018 là năm th 3 liên tiếp Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) giành gii thưởng Ngân hàng bán l tt nht Vit Nam ca Tp chí Tài chính Ngân hàng uy tín quc tế Global Banking and Finance Review.

Thành công này đã minh chng cho nhng hướng đi đúng đn ca VietinBank trong hot đng kinh doanh cũng như nâng cao hơn na cht lượng dch v bán l, nhm đem đến tri nghim tích cc cho khách hàng.

K t năm 2014 khi quyết đnh chuyn đi mô hình, đến nay VietinBank đã có nhng bước phát trin toàn din trong hot đng bán l. VietinBank luôn coi s đa dng hóa các sn phm, vượt tri v công ngh và đa dng kênh phân phi là chiến lược cnh tranh ct lõi. Chính vì vy, bên cnh vic tăng cường hiu qu s dng vn, cùng năng lc qun tr điu hành, tiếp tc chú trng phát trin mng lưới ngân hàng bán l và các sn phm mi, VietinBank luôn chú trng hp tác vi các đi tác ln trong và ngoài nước đ cung cp các gii pháp tài chính trn gói cho các nhóm khách hàng trng tâm. Đng thi, VietinBank còn không ngng nâng cao cht lượng dch v đ phc v khách hàng ngày càng tt hơn.

Sau hơn 3 năm phát trin và bt phá thành công, quy mô bán l VietinBank tăng trưởng đt phá. Trong giai đon t 2014 - 2017, dư n bình quân bán l đã đt mc tăng trưởng quy mô n tượng: Tăng 137,5%, trong đó t trng đóng góp ca dư n bán l trên tng dư n toàn hàng ci thin t 17,8% lên 25,2% và th phn tín dng bán l trên th trường tăng t 5,7% lên 7,3%.

Trong cùng thi gian, huy đng vn bình quân tăng trưởng 60,6%. T trng huy đng bán l trên tng huy đng toàn hàng tăng t 58% lên 61%. Cơ s khách hàng (KH) bán l tăng trưởng n đnh vi KH tin vay tăng tăng 33,5% và KH tin gi tăng 54%.

Song song vi tc đ tăng trưởng quy mô đt phá, tng doanh thu t lãi bán l cũng tăng trưởng 53%. T l n xu ca khách hàng bán l cũng luôn được duy trì mc thp dưới 1%, đm bo cht lượng tín dng trong ngưỡng an toàn ca HĐQT VietinBank đ ra.

Bên cnh đó, bán l VietinBank cũng luôn n lc cung cp chui sn phm đa dng phong phú đáp ng nhu cu toàn din ca khách hàng thuc mi la tui. VietinBank cũng là ngân hàng đu tiên trin khai chương trình đim thưởng VietinBank Loyalty vi h sinh thái các li ích đa dng, bn vng. Đây là chương trình chăm sóc khách hàng toàn din, nhm ti đa hóa giá tr gia tăng, li ích ca khách hàng cũng như tăng cường s gn kết ca khách hàng vi ngân hàng.

Đc bit, xuyên sut trong s đi mi và chuyn mình mnh m ca mng bán l ti VietinBank chính là sc mnh nhân lc và văn hóa doanh nghip. Đây được coi là giá tr ct lõi, là nn tng sc mnh đ to nên văn hóa phc v VietinBank, góp sc đem đến nhng tri nghim mi m và hài lòng cho khách hàng.

Đnh hướng đúng đn này đã minh chng bng ghi nhn 3 năm liên tiếp VietinBank vinh d giành gii thưởng Ngân hàng bán l tt nht Vit Nam. Gii thưởng này không ch khng đnh uy tín, tm vóc, n lc duy trì và đi mi cht lượng sn phm, dch v ca VietinBank mà còn nâng tm v thế ca VietinBank trong khu vc và trên th trường quc tế.

Đây cũng là đng lc đ VietinBank không ngng n lc vươn lên tr thành thương hiu s 1 v hot đng bán l ti Vit Nam.

Xem 4470 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.