Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI
Vietcombank Hạ Long tuyển 01 cán bộ tin học

Vietcombank Hạ Long tuyển 01 cán bộ tin học

Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) cn tuyn 01 cán bộ tin hc cho Chi nhánh H Long (đa ch ti s 166 Đường H Long, phường Bãi Cháy, thành ph H Long, tnh Qung Ninh). Thời gian nhận h sơ từ ngày 15/5/2018 - đến 24h00 ngày 28/5/2018.

Mô t công vic và tiêu chun tuyn dng: ng viên tham kho ti Trang tuyn dng ca Vietcombank tại đây đ thc hin vic đăng ký tài khon, to và np h sơ trc tuyến.

Hình thc nhn h sơ: Trc tuyến.

- Ứng viên truy cp đa ch: https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx (Trang web Vietcombank ---> mc Tuyn dng) đ xem thông tin chi tiết và la chn v trí.

- Thc hin np h sơ trc tuyến ti đa ch: https://tuyendung.vietcombank.com.vn

H sơ đính kèm: (Sau khi to và np h sơ trc tuyến, thí sinh scan các giy t sau, nén vào 1 file *.zip đ đính kèm).

- Sơ yếu lý lch t thut khai trong giai đon 06 tháng gn nht có chng nhn ca cơ quan nhà nước có thm quyn;

- Bn sao các văn bng, chng ch;

- Giy chng nhn sc kho trong thi gian 06 tháng gn nht;

- 02 nh 4x6 (chp trong vòng 06 tháng tính đến thi đim np h sơ).

(ng viên phi b sung đy đ h sơ bn giy có công chng/chng thc khi Vietcombank yêu cu hoc khi có thông báo ng viên được vào vòng phng vn tuyn chn).

Lưu ý:

- Thí sinh s nhn được mt email xác nhn v v trí đã np sau khi hoàn thành vic to và np h sơ trên h thng.

-Vietcombank được quyn la chn h sơ đ mi ng viên ni tri tham gia các vòng tuyn dng;

- Vietcombank ch thông báo lch thi đi vi ng viên đ điu kin d thi (qua tin nhn SMS và email);

- Thi gian thi d kiến: D kiến tháng 06/2018;

- Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca h sơ. Trường hp Vietcombank phát hin h sơ đăng ký ca thí sinh không chính xác, trung thc, kết qu ca thí sinh s b hy b.

Thông tin chi tiết, liên h: 0941924344 - 0941924346 - 0941924347

Xem 3389 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.