Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

PVcomBank cảnh báo một số hình thức lừa đảo sử dụng dịch vụ NH

Hinh anh canh baoQua cp nht các thông tin v tình hình ti phm chiếm đot tài sn qua kênh ngân hàng được cơ quan công an cung cp trong thi gian va qua, Ngân hàng Đi chúng Vit Nam (PvcomBank) gi ti các khách hàng mt s thông tin v các hin tượng này.

1. D d m tài khon và bán li thông tin: Các đi tượng dùng th đon d d người m tài khon, m th, đăng ký các dch v ngân hàng đin t như Internet Banking hoc Mobile Banking, SMS Banking ri mua li tài khon đó phc v các mc đích la đo người khác mà không b phát hin thân phn.

2. Gi đường link gi đ ly cp thông tin: Các đi tượng gi vào email các đường link gi truy cp ti dch v ngân hàng đin t nhm ly cp thông tin cá nhân và t đó ly cp tin trong tài khon.

3. Gn các thiết b l vào ATM: Các đi tượng gn các thiết b đc th l vào máy ATM đ đánh cp thông tin th và rút tin ca khách hàng.

4. Gi mo làm nhân viên ngân hàng, công an điu tra, đi din cơ quan chc năng: Các đi tượng xưng danh là nhân viên ngân hàng, công an điu tra, đi din cơ quan chc năng đ khng chế hoc d d chuyn tin, yêu cu cung cp các thông tin liên quan đến tài khon như Internet Banking, SMS Banking, đăng ký s đin thoi ca đi tượng… và np tin vào tài khon đ chiếm đot.

Đ tránh xy ra nhng ri ro cho khách hàng, PVcomBank khuyến cáo khách hàng nên ch đng thc hin mt s điu sau:

1. Ch truy cp tài khon ngân hàng đin t chính thc ca PVcomBank ti đa ch sau: https://ibanking.pvcombank.com.vn/WebIB/MainIB (có biu tượng chiếc khóa màu xanh đu thanh nhp đa ch)

2. Hoc ti ng dng Moble Banking cho h điu hành:

- iOS thttps://itunes.apple.com/vn/app/pv-mobile-banking/id957284067?mt=8

- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vsii.pvcombank

3. Xác minh chính xác người nhn tin bng cách liên lc trc tiếp hoc gi đin trc tiếp cho người thân tht ca mình trước khi thc hin giao dch.

4. Không cung cp cho bt kỳ ai, k c nhân viên ngân hàng dưới bt kỳ hình thc nào thông tin đăng nhp, mt khu Ngân hàng đin t và mã xác thc (OTP), thông tin th

5. Không gõ/nhp thông tin ngân hàng đin t vào đường link/website l, có kh năng không an toàn được gi kèm sn trong email, tin nhn, do người l cung cp.

6. Tnh táo, cnh giác và bình tĩnh vi các cuc đin thoi xưng danh là công an/đại din cơ quan chc năng. Nếu gp phi, cn yêu cu đi tượng làm vic bng văn bn hoc Thông báo vi cơ quan có thm quyn ti đa bàn cư trú

7. Chia s thông tin vi người thân, không đơn phương x lý các yêu cu ca đi tượng

Nếu có bt c nghi ng gian ln gi mo nào liên quan đến hot đng Th và Ngân hàng đin t, khách hàng liên h ngay: 1900 5555 92.

Xem 1873 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.