Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Fitch nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam

Hinh anh FitchNgày 14/5, Hãng xếp hng tín nhim Fitch Ratings va nâng trin vng phát hành n dài hn (IDR) bng đng ngoi t và ni t ca Vit Nam t BB- lên mc BB.

Không ch dng đó, trn xếp hng tín nhim quc gia ca Vit Nam cũng được hãng này nâng lên mt bc t mc BB- thành BB, trong khi n ngn hn phát hành bng ni t và ngoi t được xếp hng B.

Theo Fitch, xếp hng ca Vit Nam phn ánh kết qu tăng trưởng mnh m và trin vng kinh tế tươi sáng, thng dư tài khon vãng lai liên tc, chi phí vay n trong tm qun lý và dòng vn đu tư trc tiếp nước ngoài liên tc đ vào.

Cơ s đ Fitch Ratings nâng trin vng lên tích cc da vào nhiu yếu t quan trng như Vit Nam đang xây dng chính sách hướng đến mc tiêu n đnh vĩ mô. Bin pháp này, bao gm t giá linh hot hơn và gia tăng tp trung vào n đnh lm phát, đã giúp thu hút dòng vn đu tư nước ngoài (FDI) và duy trì tc đ tăng trưởng kinh tế mnh.

GDP thc ca Vit Nam tăng trưởng 6,8% trong năm 2017, qua đó nâng mc tăng trưởng GDP bình quân 5 năm lên 6,2%, cao hơn so vi mc bình quân 3,4% ca các nước có bc xếp hng BB. Dòng vn FDI vn mnh trong năm 2017, đc bit là trong lĩnh vc sn xut, vi vn FDI đăng ký tăng khong 40% so vi năm trước lên 21,3 t USD. Tăng trưởng kinh tế vn được h tr nh lĩnh vc sn xut theo đnh hướng xut khu cũng như s tăng trưởng n đnh trong lĩnh vc dch v.

D tr ngoi hi cũng ci thin, tăng t 37 t USD (cui năm 2016) lên mc k luc 49 t USD vào cui năm 2017. Đng lc đem li s ci thin ca d tr ngoi hi là nh vic áp dng cơ chế t giá mi vào đu năm 2016 vi mc tiêu t giá linh hot hơn, đ tài khon vãng lai thng dư ln và thu hút dòng FDI tiếp tc đ vào Vit Nam. Theo d báo ca Fitch Ratings, d tr ngoi hi ca Vit Nam s tiếp tc đà tăng và có th đt mc 66 t USD vào cui năm 2018.

Ngoài ra, Fitch Ratings d báo tăng trưởng GDP thc ca Vit Nam s mc 6,7% phù hp vi mc tiêu tăng trưởng đã Quc hi đt ra, được h tr bi dòng vn đu tư trc tiếp nước ngoài (FDI), tiếp tc m rng sn xut và tăng chi tiêu tiêu dùng tư nhân. Như vy, Vit Nam s vn là mt trong nhng nn kinh tế phát trin nhanh nht trong khu vc châu Á-Thái Bình Dương, và nhanh nht trong s các doanh nghip cùng ngành “BB”.

Xem 529 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 16-05-2018 3:13 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.