Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Agribank Lạc Thủy lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau giaNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Lc Thy thông báo v vic la chn t chc bán đu giá tài sn bo đm.

Ni dung

Mô t v tài sn:

- Thông tin ca người có tài sn đu giá: Agribank Chi nhánh Lc Thy Hòa Bình, đa ch: Th trn Chi Nê, huyn Lc Thy, tnh Hòa Bình.

- Thông tin v tài sn đu giá:

+ Tài sn gn lin trên đt bao gm: 02 nhà chăn nuôi gà gm chung gà, nhà kho, nhà công nhân, b nước xây lp Proximang 1.260 m2 được xây dng trên din tích đt 41.154 m2 thuê ca ông Ngô Đc Thnh ti thôn Ninh ni 1 - An Bình.

+ Quyn s dng đt ti tha đt s 258, t bn đ s PL14, đa ch: Thôn 1 - Phù Vân - thành ph Ph Lý - tnh Hà Nam theo giy chng nhn quyn s dng đt s B 756962, s vào s 00427 do UBND Ph Lý cp ngày 27/09/2004 cho h ông Li Quỳnh Vân. Có din tích 95m2 (Chín mươi lăm mét vuông), mc đích s dung: thi hn s dng lâu dài. Và tài sn gn lin vi đt bao gm: Nhà xây 3 tng, din tích 285m2.

+ Quyn s dng đt ti tha đt s 92, t bn đ s PL04, đa ch: Thôn Trn Phú - Châu Sơn - thành ph Ph Lý - tnh Hà Nam theo giy chng nhn quyn s dng đt s AO 570232, s vào s H00030 do UBND Ph Lý cp ngày 19/05/2009 cho bà Phm Th Quyên. Có din tích 92 m2 (Chín mươi hai mét vuông), mc đích s dng: Đt ti nông thôn, thi hn s dng lâu dài, ngun gc s dng đt: Nhà nước giao đt có thu tin s dng đt, nhn quyn s dng do chuyn nhượng quyn s dng đt. Và tài sn gn lin vi đt bao gm: Nhà xây cp bn lp tôn, din tích 92 m2.

+ Quyn s dng đt ti tha đt s 94, t bn đ s P115, đa ch: thôn Đ Xá - Thanh Châu - thành ph Ph Lý - tnh Hà Nam theo giy chng nhn quyn s dng đt s AP 240433, s vào s H00029 do UBND Ph Lý cp ngày 02/02/2010 cho ông Lê Văn Nhà và bà Đinh Th Su. Có din tích 952 m2 (Chín trăm năm mươi hai mét vuông), mc đích s dng: đt ti nông thôn 40 m2, đt trng cây hàng năm khác 720 m2, thi hn s dng đt: đt lâu dài, đt trng cây hàng năm khác đến tháng 12/2013, ngun gc s dng đt: Nhà nước giao đt có thu tin s dng đt. Và tài sn gn lin trên đt bao gm: Nhà xây mái bng, din tích 40 m2.

+ Quyn s dng đt ti tha đt s 68, t bn đ s PL16, đa ch: thôn Lê Li - xã Phù Vân - thành ph Ph Lý - tnh Hà Nam theo giy chng nhn quyn s dng đt s AP 223021 do UBND Ph Lý cp ngày 17/12/2009 cho ông Nguyn Hng Hà. Có din tích: 56 m2 (Năm mươi sáu mét vuông), mc đích s dng: Đt ti nông thôn, thi hn s dng: lâu dài, ngun gc s dng đt: Nhn quyn s dng do chuyn nhượng quyn s dng đt và tài sn gn lin trên đt bao gm: Nhà xây cp bn din tích 45 m2.

+ Quyn s dng đt ti tha đy s 92, t bn đ s OL15, đa ch: thôn Đ xá - xã Thanh Châu - thành ph Ph Lý - tnh Hà Nam theo giy chng nhn quyn s dng đt s AC 547762 do UBND Ph Lý cp 05/01/2005 cho h bà Lê Th Hng. Có din tích 821 m2 (Tám trăm hai mươi mt mét vuông), mc đích s dng: Đt ti nông thôn 493 m2, đt trng cây lâu năm đến tháng 12/2043, ngun gc s dng đt:  Nhà nước công nhn quyn s dng đt như Nhà nước giao đt có thu tin s dng, nhn quyn s dng do chuyn nhượng quyn s dng đt, và tài sn gn lin trên đt bao gm: Nhà xây 3 gian lp ngói.

Tng giá khi đim: 12.400.000.000 đng (Bng ch: Mười hai t, bn trăm triu đng).

- Tiêu chí chn đu giá tài sn: theo quy đnh ti khon 4 Điu 56 Lut đu giá tài sn, c th:

+ Có cơ s vt cht, trang thiết b cn thiết bo đm cho vic đu giá đi vi loi tài sn đu giá.

+ Phương án đu giá kh thi, hiu qu.

+ Năng lc, kinh nghim và uy tín ca t chc đu giá tài sn.

+ Thù lao dch v đu giá, chi phí đu giá tài sn phù hp.

+ Có tên trong danh sách các t chc đu giá tài sn do B tư pháp công b.

+ Các tiêu chí khác phù hp vi tài sn đu giá.

Kế hoch t chc:

- Thi gian, đa đim np h sơ tham gia t chc đu giá: t ngày 05/05/2018 đến ngày 20/05/2018.

- Đa đim np h sơ đăng ký tham gia t chc đu giá: ti tr s Agribank Chi nhánh huyn Lc Thy Hòa Bình, đa ch: Th trn Chi Nê, huyn Lc Thy, tnh Hòa Bình.

Thông tin chi tiết, liên h:Agribank Chi nhánh huyn Lc Thy Hòa Bình. Đa ch: Th trn Chi Nê, huyn Lc Thy, tnh Hòa Bình. Đin thoi liên h: 0218.3874.145.

Xem 1605 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.