Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Agribank Sơn La lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau giaNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Sơn La thông báo v vic la chn t chc bán đu giá tài sn bo đm.

Ni dung

Mô t v tài sn:

- Tài sn th nht   

- Tên đơn v có tài sn bán đu giá: Agribank Chi nhánh huyn Yên Châu Sơn La. Tr s: Tiu khu I, th trn Yên Châu, huyn Yên Châu, tnh Sơn La.

Mã s thuế: 0100686174-354.

Đin thoi: 02123.840.121 - Fax: 02123.841.186.

Người đi din là ông Trn Quang Khi - Chc v: Giám đc (theo giy y quyn s 509/QĐ-HĐTV-PC ngày 19/06/2014 ca Ch tch HĐTV Agribank).

- Tài sn là quyn s dng đt và toàn b công trình xây dng trên đt, s lượng: 02 cái, c th như sau:

+ Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s P 906387, tha đt s 14, t bn đ s 35/SĐ, din tích 400 m2 đt (đt 400 m2) do UBND huyn Yên Châu cp ngày 29/12/1999 cho h ông Nguyn Đình Khoa ti Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyn Yên Châu, tnh Sơn La. Công trình xây dng trên đt: 01 nhà kho khung st lp tôn: 400 m2; 2 lò sy ngô.

Giá khi đim: 1.008.000.000 đng (Bng ch: Mt t, không trăm linh tám triu đng).

+ Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s AN 049114, tha đt s 1 (a), t bn đ s 19/SĐ, din tích 1.224 m2 đt (đt 100 m2, đt trng cây hàng năm 1.124 m2) do UBND huyn Yên Châu cp ngày 17/058/2009 cho h ông Nguyn Đình Khoa ti Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyn Yên Châu, tnh Sơn La. Công trình xây dng trên đt: 01 nhà sàn 2 tng: 240 m2, 01 nhà kho xây lp tôn: 322 m2, 01 b cân đin t.

Giá khi đim: 2.007.000.000 đng (Bng ch: Hai t, không trăm linh by triu đng).

Tng giá tr khi đim: 3.015.000.000 đng (Bng ch: Ba t, không trăm mười lăm triu đng).

- Tiêu chí chn đu giá tài sn:

+ Có cơ s vt cht, trang thiết b cn thiết bo đm cho vic đu giá.

+ Có phương án đu giá kh thi, hiu qu.

+ Có năng lc, kinh nghim và uy tín ca t chc đu giá tài sn.

+ Thù lao dch v đu giá, chi phí đu giá tài sn phù hp.

+ Có tên trong danh sách các t chc đu giá tài sn do B tư pháp công b.

Kế hoch t chc:

- Thi gian nhn h sơ: 05 ngày làm vic k t ngày thông báo v vic la chn t chc đu giá tài sn.

- Đa đim np h sơ: Agribank Chi nhánh huyn Yên Châu Sơn La. Đa ch: Tiu khu 1, th trn Yên Châu, huyn Yên Châu, tnh Sơn La.

Khách hàng có nhu cu liên h:

- Phòng Kế hoch kinh doanh Agribank Chi nhánh huyn Yên Châu Sơn La. Đa ch: Tiu khu 1, th trn Yên Châu, huyn Yên Châu, tnh Sơn La. Đin thoi: 02123.841.185.

Xem 1512 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.