Thứ sáu, 03 Tháng 4 2020
TIN MỚI

Tập huấn “Tài trợ vốn có bảo đảm là động sản” cho hệ thống Kienlong Bank

Tap huan Tai tro von co bao dam la dong san cho he thong Kienlong BankNgày 12/5/2018, tại TP.HCM, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Kienlong Bank đã phối hợp tổ chức buổi tập huấn về chủ đề “Tài trợ vốn có bảo đảm là động sản” cho cán bộ nhân viên hệ thống Kienlong Bank, với gần 400 cán bộ, trong đó gần 100 cán bộ tham dự tại hội trường và 300 cán bộ tại các chi nhánh cấp tỉnh tham gia tại các đầu cầu truyền hình trực tuyến.

Phát biểu khai mạc, Bà Trần Tuấn Anh, Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlong Bank nhấn mạnh: Việc đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ có vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh, do đó cần phải chú trọng phát triển mạnh mẽ hơn các sản phẩm cho vay phù hợp để tài trợ vốn cho khách hàng, đặc biệt là khách hàng DNNVV. Một trong những phương thức tài trợ vốn phù hợp với thông lệ quốc tế và đang được các NHTM quan tâm đó là tài trợ vốn có bảo đảm là động sản. Nhận thức được vấn đề này, nên Kienlong Bank phối hợp với VNBA và IFC đồng tổ chức tập huấn cho toàn hệ thống để CBNV hiểu rõ hơn các khái niệm và phương thức tiếp cận; cũng như tài trợ vốn dựa trên các khoản phải thu, hàng tồn kho và phương pháp thực hiện; cách đánh giá chu kỳ kinh doanh, kiểm soát dòng tiền của bên vay, hạn chế được rủi ro... và cùng thảo luận, trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhằm phát triển mạnh hơn sản phẩm tài trợ vốn có tài sản đảm bảo bằng tài sản tại Kienlongbank trong thời gian tới.

Theo TS. Lê Thị Kim Xuân, Trưởng VPĐD VNBA tại TP.HCM: Ở Việt Nam mặc dù có các văn bản pháp lý và các văn bản hướng dẫn (như Bộ Luật Dân sự 2005, 2015, các Nghị định 163/2006/ND-CP; NĐ 83/2010/NĐ-CP; NĐ 11/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn...) có quy định tương đối “mở” theo nguyên tắc “Tối đa tôn trọng quyền tự do, tự nguyện thỏa thuận của các bên” và phù hợp với thông lệ quốc tế, đó là khuyến nghị cho phép mọi tài sản có giá trị đều có thể đưa vào lưu thông. Bên cạnh đó là hệ thống Đăng ký trực tuyến GDBĐ tiên tiến, hiện đại nhất khu vực Châu Á đã chính thức vận hành từ ngày 19/3/2012, có đầy đủ cơ sở dữ liệu thông tin, nhưng các ngân hàng vẫn còn ngần ngại bởi cho rằng cho vay có bảo đảm là động sản còn chứa đựng rất nhiều rủi ro, khó kiểm soát được hàng hóa luân chuyển trong kinh doanh. Do đó tỷ lệ dư nợ cho vay có TSBĐ là động sản tại Việt Nam mới chiếm tỷ trọng khoảng 30%/Tổng dư nợ cho vay. Thực tế, tài sản động sản là tài sản lớn nhất của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp các ngành chế biến và nông lâm nghiệp. Do đó việc cho vay có TSBĐ là động sản sẽ tạo thêm cơ hội cho các DN, nhất là DNNVV trong việc tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nếu các NHTM Việt Nam không chuyển hướng tư duy vào tài trợ vốn có TSBĐ là động sản, thì các NHTM Việt Nam sẽ mất thị trường do không thể cạnh tranh được với các TCTD quốc tế.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Chuyên gia cao cấp ngành tài chính của IFC, trong phần trình bày của mình cho biết, trong những năm vừa qua để nâng cao khả năng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, IFC đã hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính tại Việt Nam boa gồm các lĩnh vực về giao dịch bảo đảm, thông tin tín dụng, mất khả năng thanh toán và phá sản. Cụ thể trong lĩnh vực về giao dịch bảo đảm, IFC đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật về giao dịch bảo đảm để tạo tiền đề phát triển hoạt động tài trợ vốn có bảo đảm là động sản như những các quy định về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vự trong Bộ luật dân sự 2015; Nghị định 163 về giao dịch bảo đảm, Nghị định 11 sửa đổi một số điều khoản của Nghị định 163; Nghị định 102 về đăng ký các biện pháp bảo đảm. Bên cạnh đó; IFC đã hỗ trợ Cục Đăng ký Quốc gia Giao dịch bảo đảm xây dựng và vận hành hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm trực tuyến từ năm 2012. Hệ thống này rất thuận tiện cho các NHTM trong việc tra cứu thông tin về quyền lợi được bảo đảm bằng động sản. Hệ thống này cũng đã được nâng cấp vào năm 2017. Một hoạt động khác cũng được thực hiện từ tháng 8 năm 2013 đó là hoạt động Nâng cao nhận thức và năng lực cho các NHTM để giúp họ hiểu hơn về hoạt động tài trợ vốn có bảo đảm là động sản, từ đó chuyển dịch dần từ phương thức cho vay truyền thống có tài sản thế chấp là bất động sản sang phương thức cho vay có bảo đảm là động sản. Với tài trợ vốn có bảo đảm là động sản, IFC cũng dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển các sản phẩm tài trợ vốn có bảo đảm là động sản như tài trợ chuỗi cung ứng, qua dó giúp các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sẽ phát triển bền vững hơn, có khả năng cạnh tranh có hơn, và có thể gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu tốt hơn.

Diễn giả Ông Jingchang Lai, Chuyên gia cao cấp, Trưởng nhóm Cơ sở Hạ tầng tài chính, Ban Phát triển Thị trường và Thị trường Tài chính - IFC, đã giới thiệu các nội dung chủ yếu sau:

(i) Những lý giải mang tính chiến lược về các phương thức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện đại và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường tín dụng. Sự khác biệt giữa 2 hình thức tài trợ vốn có bảo đảm là BĐS và động sản (Tài trợ vốn có bảo đảm là động sản là tài trợ thông qua các khoản phải thu và hàng tồn kho, nên nắm được quá trình hoạt động kinh doanh thực sự của DN). 3 yếu tố quan trọng cần chú ý khi tài trợ vốn có bảo đảm là động sản (Thời gian của chu kỳ sản xuất kinh doanh để thiết kế sản phẩm tài trợ phù hợp; Tài trợ vốn cho các nhà cung ứng nguyên vật liệu để sản xuất ra sản phẩm. Biết được mục đích của khoản tài trợ là hàng tồn kho hay khoản phải thu).Vai trò của tài trợ vốn có bảo đảm bằng động sản trên thị trường tín dụng.

(ii) Khái niệm và phương thức tiếp cận tài trợ vốn có bảo đảm bằng động sản. Các nguyên tắc tín dụng cơ bản. Các khía cạnh kinh tế của tài trợ vốn có bảo đảm. Quan điểm của bên cho vay. Các khía cạnh cần lưu ý khi thiết kế sản phẩm vay có bảo đảm bằng động sản (mục đích tài trợ là gì? Khe hở tài chính của công ty thiếu hụt tài chính trong bao lâu? Cơ sở cho vay dựa trên số lượng tài sản thế chấp là bao nhiêu? Phải ấn định được tỷ lệ cung ứng vốn phù hợp với lượng tài sản thế chấp. Khoản dư nợ phải luôn thấp hơn mức cho vay khả dụng.. ). Mức độ kiểm soát đối với các khoản vay dựa trên cơ sở báo cáo tài chính, dựa trên các khoản phải thu và dựa trên giá trị TSBĐ.

(iii) Tài trợ vốn dựa trên cơ sở các khoản phải thu: Các khoản phải thu là loại động sản quan trọng nhất để sử dụng làm TSBĐ. Do khoản phải thu ở gần tiền mặt hơn nên có thể áp dụng tỷ lệ ứng vốn cao hơn. Năm loại hình tài trợ vốn dựa trên cơ sở các khoản phải thu trong một thị trường bình thường; Hai hình thức pháp lý cơ bản. Cho vay dựa trên cơ sở báo cáo tài chính; Cho vay dựa trên giá trị TSBĐ.

(iv) Tài trợ vốn dựa trên cơ sở hàng hóa luân chuyển trong kinh doanh/hàng tồn kho. Tiêu chuẩn của các công ty quản lý tài sản bảo đảm độc lập (CMC). Hai loại hợp đồng chủ yếu (Hợp đồng giám sát hàng hóa trong kho - SMA và Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm - CMA).

Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với các câu hỏi về thực tế đã xảy liên quan đến tài trợ vốn có bảo đảm là động sản từ những người tham dự trực tiếp tại hội trường và từ những người tham dự trực tuyến tại các đầu cầu.

Bà Trần Tuấn Anh - TGĐ Kienlong Bank đã đánh giá cao chủ đề và nội dung tập huấn. Theo Bà Trần Tuấn Anh, cho vay có bảo đảm là động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro, quan trọng là phải đánh giá được giá trị TSBĐ và khả năng trả nợ; biệp pháp quản lý kho hàng như thế nào và đạo đức của CBNV? Bà đề nghị các phòng ban, đơn vị kinh doanh trong hệ thống cần nắm bắt, nghiên cứu và tham khảo kinh nghiệm để xây dựng sản phẩm cho vay phù hợp, nhằm thúc đẩy tài trợ vốn có bảo đảm là động sản tại Kienlong Bank trong thời gian tới.

Xem 950 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng