Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

VietinBank Tiền Giang bán tài sản bảo đảm

Thong baoNgân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh Tin Giang thông báo bán tài sn bo đm ca Công ty TNHH TM Hoàng Dung ti Chi nhánh Tin Giang đ x lý thu hi n.

Ni dung

I. Tên và đa ch ca bên n

- Tên: Công ty TNHH TM Hoàng Dung.

- Đa ch: p Tây, xã Kim Sơn, huyn Châu Thành, tnh Tin Giang

II. Thông tin v Tài sn bo đm cho khon n

1. Tài sn là dây chuyn máy móc thiết b xay xát, lau bóng go thuc quyn s hu ca Công ty TNHH Thương mi Hoàng Dung bao gm:

- 4 dây chuyn xát trng go RW80 t đng hiu Lamico

- 6 máy đánh bóng go RP80 t đng hiu Lamico

- 2 trng bt tm Model LG6A4 hiu Lamico

- 50 b đài

- 2 ging thóc Model BGM-24B hiu Bùi Văn Ng

- 1.000m băng dây chuyn

- 4 băng nhp khu

- 6 cân đin t xut (2 cái model TC40, 4 cái model TC35) hiu Thun Cường

- 2 cân đin t nhp hiu Thun Cường

- 21 bn cha

- 2 h thng sy

- 2 h thng sy tm

- 2 đo bt tm

2. Tài sn là bt đng sn thuc quyn s hu, quyn s dng ca Công ty TNHH Thương mi Hoàng Dung bao gm:

- 2 quyn s dng đt din tích ln lượt là 1.160,2 m2  và 4.688 m2.

- Công trình xây dng trên đt: Nhà xưởng 1 tng 1.100 m2 và Nhà kho 1 tng 1.430 m2.

3. Tài sn là bt đng sn thuc quyn s hu, quyn s dng ca Giám đc Công ty là ông Bùi Văn Hoàng bao gm:

- Quyn s dng đt ti p Tây, xã Kim Sơn, huyn Châu Thành, tnh Tin Giang, din tích 2.043 m2, mc đích s dng: Đt trng cây lâu năm.

- Quyn s dng đt ti p Tây, xã Kim Sơn, huyn Châu Thành, tnh Tin Giang, din tích 131 m2, mc đích s dng: Đt ti nông thôn.

- Quyn s dng đt din tích 247 m2 đt ti nông thôn và công trình xây dng trên đt là nhà cp IV din tích 186,9 m2 ti p Tây, xã Kim Sơn, huyn Châu Thành, tnh Tin Giang.

- Quyn s dng đt din tích 232,5 m2 đt và công trình xây dng trên đt là nhà 1 tng din tích 50 m2 ti xã Bình Đc, huyn Châu Thành, tnh Tin Giang (nay là p Ch, xã Trung An, TP M Tho, Tin Giang).

- Quyn s dng đt ti xã Bình Đc, huyn Châu Thành, tnh Tin Giang (nay là p Ch, xã Trung An, TP M Tho, Tin Giang), din tích 1.902,1 m2, mc đích s dng: 54,6 m2 đt và 1.847,5 m2 đt vườn.

III. Giá bán/chuyn nhượng

Toàn b tài sn nêu trên được bán chung mt khi là: 23.150.320.000 đng (Hai mươi ba t mt trăm năm mươi triu ba trăm hai mươi nghìn đng).

IV. Cách thc chào mua

Cá nhân, t chc quan tâm đến vic mua tài sn bo đm liên h trc tiếp vi VietinBank Tin Giang đ biết thêm thông tin chi tiết theo đa ch sau:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Vit Nam - Chi nhánh Tin Giang.

- Đa ch: 15B Nam Kỳ Khi Nghĩa, Phường 4, TP M Tho, tnh Tin Giang.

- Ch: Nguyn Th Mai Lương; Đin thoi: 0945 860 122; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Anh: Nguyn Thanh Thng; Đin thoi: 0903 917 143; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem 1304 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.