Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

LienVietPostBank thông báo thu giữ tài sản đảm bảo

Thong baoNgân hàng Bưu đin Liên Vit (LienVietPostBank) thông báo s tiến hành thu gi 02 tài sn là đng sn ca 02 khách hàng phát sinh n quá hn ti Chi nhánh.

C th như sau:

Khách hàng Công ty TNHH MTV Xây Lp và K Thut Minh Nht:

Tài sn: Xe ô tô thuc quyn s hu ca Công ty TNHH MTV Xây Lp và K Thut Minh Nht theo Giy đăng ký xe ô tô s 042649 do Phòng Cnh sát giao thông - Công an thành ph Đà Nng cp ngày 14/08/2017, đăng ký ln đu ngày 14/08/2017.

Thi gian thu gi d kiến: sau ngày 15/04/2018.

Đa đim thu gi: Thôn Hà Nha, xã Đi Hng, huyn Đi Lc, tnh Qung Nam

Lý do thu gi: Do Khách hàng vay vn không thc hin nghĩa v tr n vay đi vi LienVietPostBank nên Ngân hàng thc hin thu gi tài sn bo đm đ x lý thu hi n vay.

Khách hàng Ông Nguyn Duy Nhân và Bà Phm Th Như Yên:

Tài sn: Ô tô theo Giy chng nhn đăng ký xe ô tô s 016268 do Phòng cnh sát giao thông công an Thành ph Đà Nng cp ngày 27/11/2015, đăng ký ln đu ngày 27/11/2015 thuc quyn s hu ca Ông Nguyn Duy Nhân.

Thi gian thu gi d kiến: 17/05/2018.

Đa đim thu gi: 140 Nguyn Th Minh Khai, Qun Hi Châu, TP. Đà Nng

Lý do thu gi: Do Khách hàng vay vn không thc hin nghĩa v tr n vay đi vi LienVietPostBank nên Ngân hàng thc hin thu gi tài sàn bo đm đ x lý thu hi n vay.

Xem 1534 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.