Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Eximbank thông báo bảo mật an toàn thông tin thẻ

Hinh anh canh baoNgân hàng Xut nhp khu Vit Nam (Eximbank) khuyến ngh các ch th v vic ti phm công ngh cao ngày càng din biến phc tp, cn đm bo an toàn và phòng tránh các ri ro phát sinh trong quá trình s dng th.

Ni dung

Tuyt đi không cung cp các thông tin th bao gm s th, hiu lc th, mã s bo v th (3 s in trên mt sau th), thông tin đăng nhp Internet Banking, ngân hàng trc tuyến và mã PIN/OTP cho người khác.

Không cho phép Đơn v chp nhn th qut th qua bt kỳ thiết b nào khác máy POS và luôn giám sát th trong sut quá trình thc hin giao dch th.

Quan sát k máy ATM trước khi thc hin giao dch, chú ý các v trí như khe đc th, bàn phím...Nếu phát hin ATM có các thiết b l hoc bt kỳ du hiu bt thường thì không thc hin giao dch và thông báo v cho ngân hàng qun lý máy ATM đ x lý (Thông tin liên lc ca ngân hàng được th hin trên máy/bung ATM).

Thường xuyên thay đi mã PIN và ly tay che bàn phím khi giao dch ti máy ATM.

Thường xuyên kim tra tin nhn SMS Alert và sao kê tài khon th đ phát hin kp thi giao dch bt thường và yêu cu Ngân hàng h tr.

Trong trường hp có phát sinh nghi vn v giao dch la đo, gian ln, Quý ch th cn liên h ngay cho Eximbank theo đường dây nóng 18001199 đ khóa th khn cp.

Xem 1525 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.