Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI
VietinBank tuyển dụng gần 200 chỉ tiêu trên toàn hệ thống

VietinBank tuyển dụng gần 200 chỉ tiêu trên toàn hệ thống

Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) tiếp tc trin khai đt tuyn dng b sung tháng 4/2018 vi gn 200 ch tiêu ti hơn 20 chi nhánh.

Thông tin chi tiết như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng và yêu cầu

- S lượng: Gn 200 ch tiêu ti hơn 20 chi nhánh trên toàn h thng.

- Thi gian nhn h sơ: Đến hết ngày 13/5/2018

- Chi tiết ch tiêu tuyn dng và mô t công vic theo dõi ti: http://tuyendung.vietinbank.vn/

Cách thức ứng tuyển

Các hình thc nhn h sơ: ng viên ch la chn duy nht 1 trong 2 hình thc sau (VietinBank khuyến khích các ng viên ng tuyn trc tuyến).

- ng viên ng tuyn trc tuyến thông qua Chương trình Qun lý tuyn dng ca VietinBank. ng viên đăng ký tài khon trên trang tuyn dng ca VietinBank bng cách truy cp trang http://tuyendung.vietinbank.vn chn mc ng tuyn.

- ng viên np h sơ bn cng trc tiếp ti phòng t chc hành chính ca chi nhánh có ch tiêu tuyn dng. (ng viên vui lòng xem chi tiết đa ch các chi nhánh trên website: http://www.vietinbank.vn, mc Thông tin mng lưới).

Yêu cu đi vi b h sơ ng tuyn (áp dng cho c ng tuyn online và trc tiếp)

- Phiếu Thông tin ng viên theo mu ca VietinBank

- Scan (nh chp)/Photo Bng đim, Bng tt nghip Đi hc (phù hp nht vi v trí d tuyn); các văn bng/chng ch khác (nếu có).

- Đi vi ng viên tt nghip năm 2018 chưa có Bng tt nghip, yêu cu ng viên viết giy cam kết và np bng đim d kiến có xác nhn ca Trường hoc giy chng nhn tt nghip tm thi có xác nhn ca Trường.

ng viên tham kho chi tiết hướng dn ng tuyn trc tuyến và hướng dn tìm kiếm v trí ng tuyn phù hp ti : http://tuyendung.vietinbank.vn/

Xem 4201 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.