Thứ sáu, 03 Tháng 4 2020
TIN MỚI
Kết nạp VAMC làm hội viên chính thức

Kết nạp VAMC làm hội viên chính thức

Ngày 08/5/2018, tại Trụ sở Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã diễn ra Lễ Kết nạp hội viên mới đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; Tên viết tắt bằng tiếng Việt Là Công ty Quản lý tài sản; Tên viết tắt bằng tiếng Anh là VAMC.

Công ty Quản lý tài sản là công cụ đặc biệt của Nhà nước nhằm góp phần xử lý nhanh nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý nền kinh tế. Công ty Quản lý tài sản hoạt động theo nguyên tắc lấy thu bù chi, không vì mục tiêu lợi nhuận; công khai minh bạch; hạn chế rủi ro và chi phí trong xử lý nợ xấu. Tính đến 31/12/2017, Công ty Quản lý tài sản đã thực hiện mua nợ thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt 26.221 khoản nợ của 16.269 khách hàng tại 42 tổ chức tín dụng với tổng dư nợ gốc nọi bảng là 307.932 tỷ đồng, giá mua nợ là 277.775 tỷ đồng. Công ty Quản lý tài sản đã thực hiện ký kết hợp đồng với 5 tổ chức tín dụng để mua nợ theo giá trị thị trường đối với 6 khách hàng với tổng giá  mua nợ là 3.141 tỷ đổng. Công ty Quản lý tài sản đã phối hợp với các tổ chức tín dụng thực hiện thu hồi nợ từ các khoản nợ xấu đã mua được 81.656 tỷ đồng.

Ngày 05/01/2018, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-NHNN phê duyệt Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực của Công ty Quản lý tài sản giai đoạn 2017-2020 và hướng tới 2022. Mục tiêu đặt ra là tổng nợ xấu mua lũy kế đến hết năm 2020 tối thiểu 330.000 tỷ đồng. Trong đó, mua nợ xấu theo giá trị thị trường đạt tối thiểu 20.000 tỷ đồng theo giá mua nợ. Từ năm 2018, Công ty Quản lý tài sản chỉ mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt của các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đến hết năm 2020, Công ty Quản lý tập trung triển khai mua, bán và xử lý nợ xấu đã mua theo giá trị thị trường đạt tối thiểu 20.000 tỷ đồng theo giá mua nợ.

Đến nay Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã kết nạp 63 tổ chức hội viên, trong đó có 53 hội viên chính thức, 5 hội viên liên kết và 05 hội viên danh dự. Công ty Quản lý tài sản (VAMC) là hội viên chính thức của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Xem 738 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng