Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

NamA Bank quý I/2018: Bức tranh sáng màu

NamA Bank anh hoat dongKết thúc quý I năm 2018, li nhun trước thuế ca Ngân hàng Nam Á (NamA Bank) tăng hơn 12 ln so vi cùng kì năm trước. Đây cũng là mc li nhun cao nht ca Ngân hàng cùng kỳ 5 năm tr li đây.

Tính đến 31/3/2018, tng tài sn ca NamA Bank tăng hơn 23% so vi cùng kỳ năm 2017. Tin gi khách hàng tăng 3,7% so vi đu năm. Bên cnh đó, quy mô khách hàng và th tín dng cũng tăng trưởng cao ln lượt là 23% và 46,08% so vi cùng kỳ năm trước.

Kết thúc năm 2017, NamA Bank đã hoàn thành các ch tiêu kinh doanh trong năm cũng như đt được nhng kết qu kh quan giai đon tái cơ cu ln 1 đ bước sang giai đon tái cơ cu ln 2 vi nhng bước đi vng chc.

Đng thi, Ngân hàng cũng được tôn vinh vi nhiu gii thưởng uy tín như Top 500 Doanh nghip ln nht Vit Nam, Top 10 doanh nghip tiêu biu APEC 2017, Top 10 Doanh nghip tiêu biu ASEAN 2017 và đc bit là gii thưởng quc tế Best Customer Service Retail Bank Vietnam - Ngân hàng bán l có dch v tt nht Vit Nam 2017…

Trong năm 2018, NamA Bank tiếp tc tp trung phân khúc bán l cũng như tăng t trng thu dch v đ ci thin cu trúc li nhun, bn vng hơn.

Bên cnh các mng nghip v kinh doanh truyn thng, NamA Bank đã mnh dn t chc các đơn v chuyên trách v phát trin dch v ebanking, tài chính vi mô... nhm xác lp rõ hơn na đnh hướng chiến lược bán l ca mình cũng như mong mun đem li cho khách hàng danh mc nhng sn phm hin đi, đa dng và chun mc. Quan trng hơn, vi vic t chc hot đng tác bch như hin nay gm Kinh doanh - Giám sát - H tr theo chun mc qun tr ri ro hin đi, NamA Bank đã hướng đến s bn vng, tinh gn, minh bch và hiu qu trong hot đng kinh doanh ca mình.

Nhng kết qu kh quan ca NamA Bank trong quý I/2018 đã cho thy trin vng lc quan cũng như nhng din biến thun li ca nn kinh tế Vit Nam. Vi đà tăng trường này, d kiến NamA Bank s phát trin tt đt mc tiêu đ ra.

Xem 2972 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.