Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Cung cấp sản phẩm dịch vụ theo gói - xu hướng chung

Hinh anh hoat dong ngan hangCác ngân hàng đang chú trng đy mnh các sn phm dch v ng dng công ngh, tiết kim thi gian, chi phí, đng thi gia tăng tính an toàn cho tài khon.Tr thành ngân hàng bán l là đnh hướng và xu hướng chung ca các ngân hàng trên th trường tài chính.

Theo mt báo cáo do Công ty nghiên cu th trường Nielsen phi hp cùng Demand Institute thc hin và công b vào tháng 9/2017, hin nay, ngun khách hàng đy tim năng ca các doanh nghip chính là “người tiêu dùng kết ni” (Connected Spenders). Đây là nhng người thường xuyên s dng Internet, hiu biết v công ngh và sn sàng chi tiêu rt cao.

D kiến mc chi tiêu hng năm ca “người tiêu dùng kết ni” ti Vit Nam s tăng t 50 t USD trong năm 2015 lên đến 99 t USD vào năm 2025. Báo cáo cũng ch rõ, hơn 34% người tiêu dùng kết ni là nhng người tr, có đ tui t 21 - 34. Qua đó có th thy, vic các ngân hàng chuyn dch nhóm khách hàng mc tiêu sang nhóm khách hàng tr, các gia đình hai thế h là tt yếu.

Đc đim chung ca nhóm khách hàng tr là thích các sn phm dch v mang li nhng tri nghim mi m, s tin li, đa năng và hin đi. Do đó, đ thu hút và đáp ng nhu cu ca khách hàng, các ngân hàng đang chú trng đy mnh các sn phm dch v ng dng công ngh, tiết kim thi gian, chi phí, đng thi gia tăng tính an toàn cho tài khon.

Đi din ngân hàng Sài Gòn (SCB) - ngân hàng đu tiên đt tiêu chun bo mt, an ninh th theo chun PCI DSS phiên bn 3.2 ti Vit Nam, cho biết: “Trong bi cnh th trường tài chính đy cnh tranh, khách hàng ngày càng năng đng và hiu biết v công ngh, đòi hi các ngân hàng không nhng phi nâng cp và ng dng h thng công ngh thông tin hin đi mà vic đm bo an toàn, bo mt thông tin và tài sn cho khách hàng cũng phi được đt lên hàng đu”.

Đ tri nghim các dch v ngân hàng hin đi, đng thi được hưởng nhiu ưu đãi thì các gói sn phm tích hp các tính năng trên eBanking s là mt la chn phù hp dành cho khách hàng, đáp ng yêu cu giao dch nhanh chóng, an toàn và tiết kim chi phí.

Đi vi khách hàng cá nhân, hin SCB đang trin khai gói Tài khon 3X gm gói Tài khon thông thường, gói Tài khon Đa năng và gói Tài khon Lc phát, kết hp 3 sn phm dch v: tài khon thanh toán, dch v eBanking (SMS Banking và/hoc Mobile Banking và/hoc Internet Banking) và th thanh toán quc tế SCB MasterCard Debit. Không ch h tr qun lý tài khon và dòng tin mt cách cht ch mà đi vi mi giao dch chuyn tin liên ngân hàng 24/7 hoc ti quy, khách hàng ch tn 5.500 đng/giao dch hoc được min hoàn toàn phí chuyn tin, ti đa lên ti 3 t đng/ngày.

Đi vi khách hàng doanh nghip, SCB có gói “Tài khon S-Pro”, kết hp 4 sn phm dch v bao gm: SMS Banking, Internet Banking, th thanh toán quc tế dành cho doanh nghip (SCB C - Mastercard Debit) và dch v nhn s ph qua email. Khách hàng s được ưu đãi min 3 tháng phí thường niên SMS/Internet Banking, phí nhn s ph qua email, phí qun lý tài khon, min phí phát hành và phí thường niên năm đu ca th. Bên cnh đó, các khách hàng mi còn được tng thêm 0,3%/năm lãi sut tin gi VND có kỳ hn t 1 tháng tr lên, đng thi gim 0,3%/năm lãi sut cho vay trong 3 tháng đu tiên k t ngày gii ngân.

Thc tế cho th, vic tăng s lượng giao dch ca mt khách hàng ti ngân hàng thường d dàng và ít tn kém hơn vic tăng trưởng th phn. Vì khi đó, khách hàng đã biết đến thương hiu và s dng ít nht mt sn phm dch v t ngân hàng, đây là cơ s và tin đ đ khách hàng tin tưởng và s dng thêm các sn phm dch v khác. Vic tăng cường cung cp sn phm dch v theo gói không ch to s tin li cho khách hàng mà còn góp phn gia tăng li ích lâu dài cho ngân hàng.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 3351 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.